Katarína Oravská Samospráva

Poslanci opäť zasadnú: Riešiť sa bude rekonštrukcia školy aj rozvoj bývania

V stredu sa uskutoční druhé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Konať sa bude od 10.00 v zasadačke. Breznianski poslanci budú preberať niekoľko bodov. Medzi nimi aj rekonštrukciu jednej zo základných škôl v Brezne.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci opäť zasadnú: Riešiť sa bude rekonštrukcia školy aj rozvoj bývania
Foto: Katarína Oravská

Poslanci budú rokovať o prijatí návratných zdrojov financovania vo výške 1 800 000 eur. „Mesto navrhuje realizovať Rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4 v Brezne v roku 2014 z návratných zdrojov financovania – z úveru,“ uvádza dôvodová správa.

Komisia je proti

„Snahou vedenia mesta je zvyšovanie komfortu vzdelávania detí vo všetkých školských zariadeniach. Je tak tomu aj v prípade Základnej školy Karola Rapoša,“ uviedla vedúca kancelárie primátora Dana Kmeťová. Ako ďalej informuje kompletný projekt na rekonštrukciu školy bol spracovaný pred tromi rokmi, v celkovom objeme takmer 3 milióny 900 tisíc eur. Projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu budov základnej školy, služobného bytu a telocviční. Rekonštrukciu infraštruktúry, t. j. vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie. V rokoch 2011 až 2013 bolo do tejto školy investovaných takmer 260 tisíc, vrátane odstraňovania havarijných stavov (boli opravené sociálne zariadenia a kuchyňa).

„V súčasnosti mesto Brezno navrhuje realizovať rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4 v Brezne v roku 2014 z návratných zdrojov financovania, teda prostredníctvom úveru. Úver by poskytla Slovenská sporiteľňa využijúc program Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu energetickej efektívnosti budov,“ uvádza Kmeťová a pokračuje „Súčasťou úveru je bezplatná technická asistencia v podobe vypracovania energetického auditu. Z investovaných prostriedkov mestu banka vráti 15 %, čo predstavuje sumu 270 tisíc, za podmienky, že realizácia bude vykonaná do konca roka 2014. Tieto financie chce mesto použiť opäť pre potreby tejto školy.“ Mesto chce realizovať rekonštrukciu strechy, výmenu okien a zateplenie budovy školy. Splatnosť úveru je sedem rokov a splácať by sa začalo v januári budúceho roka.

„Je to čiastka, ktorá by zastrešila komplexnosť projektu čím zabezpečíme minimálne 30 % energetickú úspornosť. Z nej môže mesto vykryť náklady pre ďalšie potreby školy. Mesto na realizáciu rekonštrukcie chce využiť prostriedky banky, financie určené v Lokálnej stratégii komplexného prístupu a vlastné zdroje,“ vysvetľuje Kmeťová. Finančná komisia však prijala uznesenie uvedený návrh – prijatie návratných zdrojov financovania, teda úveru na rekonštrukciu školy neschváliť.

Bývanie

Poslanci budú riešiť aj koncepciu rozvoja bývania v Brezne na najbližších pár rokov. Ide o dokument smerujúci k podpore bývania a k skvalitňovaniu priestorov nadväzujúcich na bývanie. Ako uvádza dôvodová správa cieľom je zvyšovač výstavbu bytov tak, aby bolo bývanie pre obyvateľov dostupné, a to pre všetkých. Podľa koncepcie najväčší predpoklad na možnosť výstavby nových bytových domov predstavuje lokalita mestskej časti Mazorníkovo. Potenciál majú aj sídliská Západ a Stred. Koncepcia navrhuje aj nové lokality s možnosťou individuálnej bytovej výstavby, ako Vrchdolinka, lokalita Kasárne. Čo sa týka skvalitňovania bývania, radia sa sem detské ihriská, parkovacie plochy, verejná zeleň či občianska vybavenosť.

Okrem toho preberú správu o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2013, ktorá napríklad obsahuje najdôležitejšie prípady, pri ktorých mestskí policajti zasahovali, či plnenie základných úloh mestskej polície. Preberú tiež správy hlavného kontrolóra Brezna či, klasicky, majetkové záležitosti.

Na šport

Rokovať budú aj o poskytnutí dotácií pre účely športu v tomto roku. Hokejový klub Brezno by mal dostať 19 300 eur na vzdelávanie hokejovej mládeže a podporu hokejových talentov. Volejbalový klub – MŠK Brezno dvetisíc eur na materiálne zabezpečenie družstiev neregistrovaných členov a prenájom športových zariadení pre účely neregistrovaných členov v pôsobnosti mesta. Na vlastnú činnosť by zhodne 1 500 eur mali dostať Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno, Cykloklub Ďumbier a Stolný tenis MŠK Brezno. Ďalších 2 200 eur by mali ísť Karate klubu Milana Piliara, 3 100 eur športovo-streleckému klubu, 2 500 eur Klubu biatlonu – MŠK Brezno, tisíc eur ŠK Flipper a štyristo eur Ski Clubu 2003 Brezno.

Na kultúru

O dotácie sa uchádzajú aj kultúrne telesá. Podľa návrhu uznesenia by dvetisíc eur malo ísť Speváckemu zboru mesta Brezna na účasť na hudobnom festivale. 8 000 eur Divadelnému súboru Jána Chalupku, z toho polka je určená na režijné náklady spojené s novou inscenáciu štúdia mladých, dopravu a ubytovanie na zahraničných festivaloch a prehliadkach divadla s inscenáciou Staroba a druhá polka na realizáciu desiateho ročníka inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2014. Na činnosť, dopravu na vystúpenia a prenájom telocvične mesto vyhradilo DFS Šťastné detstvo 6 000 eur. 4 000 Dychovému orchestru Brezno na reprezentatívne oblečenie, dopravu, nové nástroje a noty. Taktiež 4-tisíc eur FS Mostár na obnovu krojov a obnovu a prezentáciu kultúrnych a duchovných hodnôt. 4 750 eur Občianskemu združeniu Country Vodopád na country večer, nákup hudobnej techniky, strún, opravy nástrojov, zahraničnú reprezentáciu, zabezpečenie osláv tridsiateho výročia založenia skupiny a nahrávania a vydanie ôsmeho hudobného nosiča. Tisíc eur tanečno-športovému klubu Ajka na organizáciu podujatia k desiatemu výročiu založenia klubu. 4 500 eur Občianskemu združeniu Naira na podporu jeho činnosti a nakoniec 750 eur Občianskemu združeniu Kresťan určených na koncert v Dobrej Nive.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM