Kristína Kožiaková Samospráva

Nové rozpočtové plány našej samosprávy: Koľko majú do mestskej kasy naliať samotní Brezňania?

Breznianska radnica zverejnila návrh toho, odkiaľ by mali pribúdať a kam odbúdať peniaze z mestskej kasy v najbližšom obodbí. Návrh rozpočtu hovorí i o tom, koľko chce budúci rok mesto vybrať od majiteľov psov, či na poplatkoch na úrade...

Ilustračný obrázok k článku Nové rozpočtové plány našej samosprávy: Koľko majú do mestskej kasy naliať samotní Brezňania?
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Brezno zverejnilo na svojich oficiálnych webových stránkach návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018, ktorý bol na mestskom zastupiteľstve dňa 16.12. 2015 schválený. Rozpočet obsahuje predpokladané príjmy a výdavky samosprávy.

Časť príjmov mesta tvoria i jeho obyvatelia. Forma, akou prispievajú do mestskej pokladnice sú dane a poplatky. Pozreli sme sa na to, s akými vysokými príjmami od obyvateľov v niektorých oblastiach samospráva v budúcom roku počíta.

Dane

Daňové príjmy majú podľa návrhu v budúcom roku do mestskej kasy priniesť celkom 7 218 360 eur. Ide pritom o rôzne druhy daní, patria sem ale aj medzi obyvateľmi známe dane z majetku, či dane za tovary a služby.

Najväčším príjmom medzi daňami z majetku, by mala byť pre mesto daň z nehnuteľnosti. Tá sa má podľa návrhu rozpočtu vyšplhať na 900 000 eur. Mesto chce vybrať 700 000 eur na dani zo stavieb, 70 000 eur na dani z bytov a nebytových priestorov, či 130 000 eur na dani z pozemkov.

Z daní za tovary a služby je každému majiteľovi psíka dôverne známa daň za psa. Tá má do mestskej kasy v budúcom roku pridať 17 000 eur. 54 000 eur chce samospráva vybrať na dani za užívanie verejného priestranstva, výraznou položkou tejto kategórie je ale daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predpokladanej výške 500 000 eur.

Platíme za overovanie i matriku

Nedaňové príjmy mesta sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z úrokov a z iných nedaňových príjmov. Medzi nedaňové príjmy ale patria tiež administratívne poplatky a platby.

Administratívne a iné poplatky do mestskej kasy majú v roku 2016 priniesť celkovo 329 012 €.

Z toho administratívne poplatky sú príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú vyberané v zmysle platných právnych predpisov a medzi ne patria aj správne poplatky za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie. Ďalej medzi nedaňové poplatky patria aj správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona o hazardných hrách.

Celkové administratívne správne poplatky sú rozpočtované vo výške 180 000 eur.

Najväčšiu položku na poplatkoch tvorí správny poplatok za uloženie odpadov, na ktorom by malo podľa návrhu mesto získať 137 000 eur. Poplatky za licencie na prevádzku hracích prístrojov majú dosiahnuť výšku 25 000 eur.

Za overovanie a osvedčovanie dokumentov a správne poplatky v zmysle stavebného zákona by mali Brezňania v budúcom roku zaplatiť celkom 18 000 eur.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM