Kristína Kožiaková Samospráva

Mesto vyhlásilo výberové konanie na riadiacu pozíciu: Čo všetko by mal spĺňať vhodný adept?

Mesto Brezno vyhlásilo nové výberové konanie na dôležitú funkciu. Pozrite sa, čo všetko musia uchádzači spĺňať. Možno sa na túto pozíciu hodíte práve vy.

Ilustračný obrázok k článku Mesto vyhlásilo výberové konanie na riadiacu pozíciu: Čo všetko by mal spĺňať vhodný adept?
Zdroj: TASR

Mesto Brezno zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru kultúry a športu

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • prax min. 3 roky v oblasti kultúry a športu
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

  • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie vedúceho odboru kultúry a športu
  • čestné vyhlásenie, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
  • štrukturovaný životopis

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 8. januára 2016 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením „výberové konanie odbor KULTÚRY A ŠPORTU – Neotvárať“.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

Zdroj: Oficiálne stránky mesta Brezno

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM