Katarína Oravská Rôzne

Kto získa ocenenia od nášho mesta? Návrhy môžete posielať aj vy!

Kto by si podľa vás zaslúži získať čestné občianstvo nášho mesta, cenu mesta či cenu primátora? Ak vás niekto napadá, svoj návrh môžete poslať mestu. Pripojiť treba aj odôvodnenie prečo, by práve daný človek mal byť ocenený.

Ilustračný obrázok k článku Kto získa ocenenia od nášho mesta? Návrhy môžete posielať aj vy!
Zdroj: TASR

Brezno zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie návrhov na ocenenia za rok 2013. Primátor mesta Brezna každoročne posledný januárový týždeň pri príležitosti oslobodenia mesta Brezna odovzdáva ocenenia udelené za predchádzajúci kalendárny rok.

K návrhom sa vyjadruje primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. O udelení ocenenia Čestný občan mesta Brezna a Cena mesta Brezna rozhodujú poslanci a o udelení ocenenia Cena primátora mesta Brezna rozhoduje primátor.

Návrhy posielajte do 8. novembra

Svoje návrhy, kto by mal byť ocenený, môžete mestu doručiť osobne na mestskom úrade, poštou alebo mejlom. Stihnúť to však musíte do 8. novembra. Návrh musí okrem základných údajov o osobe, ktorá má byť podľa vás ocenená obsahovať aj podrobné zdôvodnenie, prečo ju navrhujte na ocenenie.

Čestné občianstvo má Ťažký, Bella aj Sklenaříková

Čestné občianstvo mesta Brezna sa udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

V minulosti získali čestné občianstvo nášho mesta spisovateľ Ladislav Ťažký, kozmonaut Ivan Bella, herec Ladislav Chudík či modelka Adriana Sklenaříková.

Cenu mesta je možné udeliť aj opakovane

Cenu mesta Brezna je možné udeliť nielen jednotlivcom, ale aj kolektívom, inštitúciám a právnickým osobám pri ich významných jubileách a výročiach. Táto cena za udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cena mesta sa môže udeliť aj opakovanie tej istej osobe, najskôr však po uplynutí 5 rokov od predchádzajúceho ocenenia. Výnimočne sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti, čiže in memoriam.

Cenu mesta si odniesli, napríklad spisovateľ František Kreutz, Folklórny súbor Mostár, Dychový orchester mesta Brezna, Divadelný súbor Jána Chalupku, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták či karikaturista Peter Zifčák.

Cena primátora za nezištnú pomoc formou darovania krvi

Cena primátora mesta Brezna sa udeľuje osobám, jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám, a to aj pri ich významných jubileách a výročiach, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. O jej udelení rozhoduje výlučne primátor mesta.

Cenu primátora získali aj Radko Dubéci – držiteľ Janského plakety za 80-násobné darcovstvo krvi, kolektív Hotelovej akadémie v Brezne, country skupina Vodopád či reprezentantka v športovej disciplíne Bodyfitnes Monika Fašková.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM