Katarína Oravská Správy

Breznianski živnostníci v číslach: Evidovaných je u nás 5 984 podnikateľov

Podnikateľov v Brezne ubudlo. Za minulý rok bolo síce vydaných 1 112 osvedčení o živnostenskom oprávnení, ale 1 509 živnostníkov svoje podnikanie ukončilo alebo pozastavilo. Vyplýva to z výročnej správy Obvodného úradu v Brezne.

Ilustračný obrázok k článku Breznianski živnostníci v číslach: Evidovaných je u nás 5 984 podnikateľov
Foto: Katarína Oravská

„V roku 2012 bolo vydaných celkovo 1 112 osvedčení o živnostenskom oprávnení. Zo strany podnikateľských subjektov bolo podaných spolu 1 040 oznámení o ukončení podnikania a 469 oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, príp. o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti,“ uvádza sa vo výročnej správe Obvodného úradu Brezno za rok 2012, ktorá je verejné prístupná na webe obvodného úradu.

Okrem toho boli v rámci odboru živnostenského podnikania podané 2 návrhy na zápis založenej právnickej osoby do obchodného registra. Išlo o spoločnosti s ručením obmedzeným a všetky boli úspešné zapísané do obchodného registra. Siedmi žiadatelia sa živnostenského oprávnenia nedočkali. Nesplnili totiž jednu zo všeobecných podmienok podľa živnostenského zákona, a to bezúhonnosť.

Pokles počtu fyzických osôb, nárast právnických

Ku koncu minulého roka bolo v Brezne evidovaných spolu 5 984 podnika­teľských subjektov. Z toho 4 722 fyzických osôb a 1 262 právnických osôb. „Oproti roku 2011 sme zaznamenali pokles v celkovom počte fyzických osôb (o 219 fyzických osôb) a nárast v celkovom počte právnických osôb (o 104 právnických osôb),“ píše sa vo výročnej správe breznianskeho obvodného úradu.

Kontrolóri uložili podnikateľom pokuty vo výške 2 026 €

Podnikateľské subjekty sú pod drobnohľadom kontrolórov. Dohliadajú na dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov. Breznianski kontrolóri z úseku živnostenskej kontroly v minulom roku vykonali 445 kontrolných akcií. Zistených bolo 161 porušení. „Najčastejšie sa vyskytovali porušenia povinnosti oznámiť živnostenskému úradu zrušenie prevádzkarne do 15 dní od jej zrušenia (87 porušení) a porušenia povinností podnikateľov, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov (52 porušení),“ uvádza Obvodný úrad Brezno vo výročnej správe za rok 2012.

V roku 2012 nebola uložená ani jedna poriadková pokuta za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly. „V správnom konaní bolo vydaných 28 rozhodnutí o uložení pokút fyzickým a právnickým osobám v celkovej výške 1 135 eur. Tiež bolo uložených 27 pokút v blokovom konaní v celkovej výške 891 eur,“ píše sa vo výročnej správe.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM