Kristína Kožiaková Samospráva

Breznianski poslanci majú na stole kopec tém: Pozrite si ich bod po bode....

Tretie pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna sa bude konať v stredu 20.apríla. Poslanci sa stretnú v zasadačke už o 9.30. Toto budú riešiť.

Ilustračný obrázok k článku Breznianski poslanci majú na stole kopec tém: Pozrite si ich bod po bode....
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Tomáš Abel zvolal mestské zastupiteľstvo v Brezne na stredu 20. apríla o 9:30. To prebehne v zasadačke na Námestí gen. M.R. Štefánika 3. Týmto sa budú breznianski poslanci zaoberať:

1.Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2.Skúška hlasovacieho zariadenia

3.Procedurálne otázky

4.Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.03.2016

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území mesta

7. Majetkové záležitosti

8. Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.02.2016 do 29.02.2016

9. Rozpočet mesta Brezna na rok 2016 – návrh na II. zmenu

10. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. za rok 2015

11. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o. za rok 2015

12. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2020

13. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní zmluvných vzťahov v roku 2015 v CVČ Brezno a v ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno

14. Rôzne

14.1. Návrh na odvolanie Predsedu Dozornej rady Veolia Energia Brezno a.s. a návrh na menovanie nového predsedu dozornej rady

14.2. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2016

14.3. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

15. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno

16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

17. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Môže vás zaujímať:

Primátor Abel exkluzívne: Neprajníci vďaka, posúvate ma vpred!

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM