Obyvatelia mesta nemajú kde parkovať

Banská Bystrica s vyše 80.000 obyvateľmi je chudobná na parkovacie miesta.

Monika Földešiová

Mestské zastupiteľstvo uznalo, že treba dobudovať ešte cca 10.000 parkovacích miest. Narážajú však na problém nájdenia vhodných pozemkov, nakoľko miesta v obytných zónach nie sú najideálnejším riešením. Mesto sa teda snaží nájsť spôsob, ako vybudovať nové parkovacie zóny bez toho, aby to extrémne pocítil rozpočet mesta. Podľa poslancov zastupiteľstva by jedným z riešení mohli byť viacpodlažné parkoviská. Tým by sa celá výstavba zefektívnila a zároveň by sa ušetrila mestská zeleň. Riešenie vidia aj v začlenení investorov do výstavby, ako podnikateľov a firmy, tak i samotných občanov. Laicky povedané, investori by prispeli k výstavbe určitou sumou a mesto by im zato ponúklo dlhodobý prenájom toho konkrétneho miesta na parkovanie. Konkrétne sumy a dĺžku obdobia prenájmu však prerokujú až na októbrovom zasadnutí, pretože ešte stále zostáva otázny záujem občanov o daný typ investície.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.