Občania diskutovali o výzore Medokýša

Vo štvrtok podvečer sa na Základnej škole Spojová uskutočnilo plánovacie stretnutie, na ktorom mohli občania mesta vyjadriť svoj názor na obnovu Medokýša na Štiavničkách. Ten čaká po dlhej dobe výraznejšia oprava za takmer 10 tisíc eur. Mesto už prie

Monika Obrtalová

Na úvod stretnutia si vzal slovo primátor mesta Peter Gogola, ktorý vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že z vynoveného okolia Medokýša sa stane obľúbené miesto všetkých Bystričanov, ale aj návštevníkov mesta. „Teším sa, keď si budem môcť spolu s ostatnými Banskobystričanmi v zrekonštruovanom Medokýši oddýchnuť. Teraz máme jedinečnú príležitosť zmeniť tento priestor podľa seba a realizovať v ňom vlastné nápady,“ uviedol Gogola a pokračoval: „Verím, že tak, ako sa nám podarí zmeniť Medokýš, sa nám nakoniec podarí zmeniť celé mesto.“ Po príhovore primátor odovzdal ceny deťom základných škôl, ktoré sa zúčastnili výtvarnej súťaže, v ktorej prezentovali svoje nápady na nový výzor Medokýša.

Prameň na Štiavničkách patrí medzi „rodinné striebro“ mesta, ktoré si pamätajú generácie Banskobystričanov. Prvé zmienky o Medokýši na Štiavničkách pochádzajú už z roku 1642, kedy sa informácia o tomto prameni objavila v mestskej kronike. Na krajšie časy Medokýša si zaspomínali aj prítomní starší občania, ktorí s nostalgiou popisovali kvalitnú a sýtu vodu z prameňa spred niekoľkých desaťročí, po ktorej v súčasnosti ostala už len spomienka. „Zaujímavosťou bolo, že hoci sa v 50-tych rokoch chodilo na Medokýš so sklenenými fľašami, nepamätám si, že by tam niekedy boli črepy z rozbitých fliaš,“ povedal Stanislav Mika, bývalý primátor Banskej Bystrice. Prinavrátiť niekdajšie dobré meno Medokýša na Štiavničkách sa pokúsi práve projekt, ktorý za pomoci nadácie Ekopolis a v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica, Mestskými lesmi a ZAaRES-om zrealizuje banskobystrický magistrát.

Projekt je jedinečný v tom, že doň bude môcť aktívne zasiahnuť aj samotná verejnosť. Prvým krokom bolo štvrtkové stretnutie občanov, Bystričania však budú môcť prispieť k obnove priestoru v okolí Medokýša aj prostredníctvom brigád. „Podstatou projektu je spolupráca s občanmi. Veríme, že sa nám podarí nájsť dostatok ľudí, ktorým na tomto priestore záleží rovnako ako nám,“ hovorí Tatiana Voskárová, vedúca Oddelenia strategického rozvoja mesta a verejného obstarávania. Pozemky v okolí Medokýša vo výmere 4 733 metrov štvorcových sa mestu podarilo získať do dlhodobého prenájmu od Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosti Banská Bystrica. Nájomné bude vo výške daní, ktoré za pozemky platí cirkev mestu. Okrem toho na seba magistrát prevezme aj starostlivosť o pozemok a jeho zveľaďovanie.

Na záver stretnutia prítomní občania sami navrhli, čo by si v okolí Medokýša predstavovali. Nechýbali tradičné prvky ako lavičky a stolíky, stojany na bicykle, malé pódium, stolnotenisový stôl či smetné koše, ale priestor dostali aj netradičné nápady v podobe bylinkovej záhradky, wi-fi pripojenia, grilu alebo stojanu na knižky, do ktorého by ľudia nosili vlastné nepotrebné knihy a ktokoľvek by si niektorú z nich mohol vypožičať. Všetky nápady obyvateľov sa zozbierali a niektoré z nich budú využité v samotnom procese spracovania projektovej dokumentácie. Druh vybraných prvkov a ich celkový počet, ktorý sa v okolí Medokýša objaví, však bude závisieť od množstva finančných prostriedkov.

mm

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.