Novinka pre nezamestnaných? Za 1 deň má džob 40 ľudí

Štyridsiatka dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi podpísala pracovné zmluvy so svojimi novými zamestnávateľmi. Stalo sa tak v rámci pilotného projektu Od dávok k platenej práci.

Monika Obrtalová

Jeden deň a nové fleky oficiálne podpísaním pracovných zmlúv dostalo až 40 ľudí! Nezamestnaným ponúklo prácu šesť banskobystrických firiem a organizácií, pre ktoré budú účastníci projektu počas 14 mesiacov pracovať. Pôjde o formu dočasne podporovaného zamestnania prostredníctvom medzitrhu práce. Cieľom tohto modelu je vytvoriť medzistupeň medzi dlhodobou nezamestnanosťou a zamestnaním na otvorenom trhu práce. Zároveň ide o prepojenie služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb.

[blockquote]Na slávnostnom podpisovaní pracovných zmlúv vybraných uchádzačov o zamestnanie sa primátor Banskej Bystrice Peter Gogola poďakoval zástupcom všetkým firiem a spoločností, ktoré sa rozhodli participovať na projekte. „Oceňujem ochotu zamestnávateľov dať šancu Banskobystričanom, ktorí sú dlhodobo bez práce. V prípade úspechu sa náš pilotný projekt môže stať príkladom aj pre iné samosprávy na Slovensku.“[/bloc­kquote] Zo štyridsiatich účastníkov projektu zamestná najviac, až pätnásť osôb, novovytvorený Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Túto neziskovú organizáciu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na svojom tohtoročnom májovom zasadnutí. Sídliť bude v časti priestorov zrušenej Základnej školy na Magurskej ulici. Zamestnanci podniku budú pracovať najmä na skrášľovaní okolia školských, kultúrnych a športových zariadení v meste.

Príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) Banská Bystrica zamestná v rámci projektu desať osôb. Noví zamestnanci pomôžu pri údržbe a výsadbe verejnej zelene či pri starostlivosti o detské ihriská a pieskoviská. ZAaRES má o. i. na starosti aj údržbu a sadové úpravy záhrad, parkov, trávnikov či odborné ošetrenie drevín.

[blockquote]Vo firme Iceko-Onyx nájde nové zamestnanie v rámci projektu päť osôb. Pracovníci pomôžu pri odvoze komunálneho, stavebného a nadrozmerného odpad. Firma prevádzkuje aj triediareň s triediacim pásom a lisom, servisné stredisko na údržbu a opravu vozidiel a kontajnerov. [/blockquote] Ďalších päť dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov nájde prácu v spoločnosti MIS, ktorá sa zameriava na údržbu a opravy miestnych komunikácií. Firma Jozef Ganz, ktorá zamestná v rámci projektu štyri osoby, zabezpečuje zimnú a letnú údržbou chodníkov a vyváža odpad zo smetných košov na zastávkach MHD, v parkoch a centrálnej mestskej zóne. Firma so zameraním na upratovanie a čistenie, kampa, s.r.o. zamestná v rámci projektu jednu osobu.

Mesto Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.