Nové INFO o revitalizácii Mestského parku v Bystrici: Takýmito zmenami má prejsť

V posledných dňoch rezonuje v Bystrici téma, ktorá sa týka plánovanej revitalizácie Mestského parku. Mesto preto ozrejmilo, čo sa ide realizovať.

„Pripravovaný projekt revitalizácie parku dáva dôraz na maximálne zachovanie zelene, jej ochranu, a tiež zachovanie prvkov, ktoré deklarujú historický vývoj,“ uviedla Dominika Mojžišová z kancelárie primátora so slovami, že Mestský park na Tajovského ulici patrí medzi národné kultúrne pamiatky, a preto podlieha prísnym kritériám na projekt zo strany Krajského pamiatkového úradu.

„V rámci rekonštrukcie budú odstránené asfaltové chodníky, ktoré nahradíme ekologickými mlatovými, tak ako je to vo všetkých historických parkoch v zahraničí. Okrem toho vymeníme osvetlenie, osadíme nové lavičky a smetné koše, a tiež pribudnú nové fontány a voľnočasová zóna s detskými a pohybovými prvkami. Nainštaluje sa aj wifi a pre zvýšenie bezpečnosti nový kamerový systém,“ pokračovala.

„Projekt, ktorý podáva mesto nepočíta s výrubom alejí. Prioritou je zachovanie zelene, a preto z parku bude odstránených len 20 prestarnutých a nevhodne umiestnených tují a dva poškodené smreky. Zrealizované bude aj ošetrenie 152 stromov prostredníctvom bezpečnostných rezov, aby sa ich životnosť predĺžila. Zároveň pribudne cca 1229 drevín a 64 stromov,“ povedala Mojžišová a doplnila, že v budúcnosti, v horizonte 15 – 20 rokov, bude musieť dôjsť k rozhodnutiu o spôsobe obnovy alejí, nie však v rámci súčasného projektu revitalizácie mestského parku.

„Samospráva vníma aj rozporuplné reakcie verejnosti na moderné riešenie altánku. O jeho finálnom estetickom stvárnení ešte budeme diskutovať,“ dodala na záver.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery, ako by mohol Mestský park vyzerať po revitalizácii!

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR