Nová peľová sezóna nabrala na obrátkach

Končiaci 10. kalendárny týždeň možno označiť za nástup tohtoročnej peľovej sezóny. Práve v tomto čase spustili prevádzku všetky monitorovacie stanice peľovej informačnej služby pri Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave, Regionálnych úradoch vere

Monika Obrtalová

„Smelo môžeme konštatovať, že peľová sezóna prvých jarných drevín je na Slovensku už v plnom prúde. V Bratislave a v teplejších oblastiach Slovenska už jelše a liesky pravdepodobne prešli svojím tohtoročným maximom kvitnutia hneď v prvej marcovej dekáde. Na strednom a severnom Slovensku bolo ich kvitnutie ešte brzdené nočnými mrazmi. Výraznejšie oteplenie v závere týždňa prinieslo predpokladaný nárast peľových alergénov v ovzduší na celom území Slovenska,“ uviedla RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku.

Dodala, že najvyššie koncentrácie peľu boli v ostatných dňoch zaznamenané na celom území SR začiatkom týždňa. Dominoval predovšetkým peľ jelše – monitorovacie stanice namerali nasledovné hodnoty napríklad v Nitre 224, v Bratislave 151 a v Banskej Bystrici 124 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. V tom istom čase namerali monitorovacie stanice pri uvedených RÚVZ aj vysoké koncentrácie peľu liesky. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ brestu, cyprusovitých –tisovitých a ojedinele peľ vŕby a topoľa. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území SR spóry rodu Cladospórium. „Peľová sezóna jelše a liesky bude pokračovať. Na väčšine územia Slovenska s predpokladaným oteplením v závere týždňa treba opäť počítať s vyššími koncentráciami peľu v ovzduší. Postupne budú narastať aj koncentrácie peľu drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité i brestu, topoľov a vŕb,“ hovorí k peľovej situácii na najbližšie dni RNDr. Lafférsová.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.