Noc múzeí a galérií oslávia aj v knižnici

K celoeurópskej Noci múzeí a galérií sa dnes a zajtra pripojí aj Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice. Pre návštevníkov budú voľne a bezplatne sprístupnené expozície Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Múzeum – domov múz a Bábkarsky

Monika Obrtalová

Vo výstavných priestoroch Ľudových hudobných nástrojov na Slovensku si návštevníci majú možnosť pozrieť umelecké diela majstra kožušníckeho remesla na Slovensku Karola Jurášeka, Ľudové kožúšky. Múzeum – domov múz ponúka Stretnutie s hudbou. Ide o kompozičnú dielňu pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl. V Bábkarskom salóne si pracovníci múzea pripravili tvorivé aktivity pre deti Nakresli mi obrázok, Rozprávaj mi rozprávku a Moje bábkové divadlo.

Noc Múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, ktoré sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Cieľom podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti krajín a regiónov Európy pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Tak môže verejnosť preniknúť do tajov múzeí. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

Zdroj: ŠVK Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.