Nezvyčajná exkurzia Bystricou. Poézia mesta zaplní ulice najrôznejším umením

V Bystrici zažijeme nevídanú akciu. Umelkyne a umelci zo Slovenska aj zahraničia sa na mesto pozrú z perspektívy reálnych odkazov, nápisov alebo graffiti na budovách, múroch a lavičkách.

Aktualizované

Nezávislé zoskupenie Odivo pozýva na nezvyčajnú exkurziu mestom Banská Bystrica. Zastávkami nebudú architektonicky zaujímavé budovy, pamätníky, miesta, ktoré majú historický význam alebo kde žili významné osobnosti. Umelkyne a umelci zo Slovenska aj zahraničia sa na mesto Banská Bystrica pozrú z perspektívy reálnych odkazov, nápisov alebo graffiti na budovách, múroch, lavičkách.

Poézia infiltrovaná do verejných priestorov

Autorky a realizátorky projektu Mária Danadová a Monika Kováčová pracujú v rámci projektu s opačným princípom ako je infiltrovanie poézie do verejných priestorov (ako je napr. poézia v električkách, v metre a podobne). Konkrétny a verbalizovaný alebo vizualizovaný zásah do verejného prostredia sa tak stáva východiskovým materiálom pre nové diela, ktoré budú odprezentované v rámci jednodňovej udalosti

Poézia mesta #Banská Bystrica sa nakoniec pre nepriaznivé počasie uskutoční v sobotu 16. septembra o 15:00 v priestoroch CNK Záhrada.

Rôznorodí umelci

Počas jedného dňa sa návštevníci a návštevníčky stretnú s kombináciou inštalovaných a performatívnych výstupov v podobe rôznych textov (Tereza Oľhová, Tomáš Ulej, Michaela Rosová, Alexandra Salmela, Peter Macsovszky, nahratého hovoreného slova, výtvarnej inštalácie (Viktória Jehlárová), komiksu (Michael Bayer), slam poetry (Honza Dibitanzl, Adeladla), stand-upu (Jakub Lužina), freerunu (akrobatická skupina Slovak Freerun Family), angažovanej výšivky (Kundy Crew), pohybovej performance (Kristína Chmelíkova a Denisa Čiefová), hudobno-zvukovej performance (Jaymee), Rádia život – rozhlasovej improvizácie (Divadlo Gasparego) a live graffiti (Rustyredes). Vizuálne celý projekt zastrešila Viktória Jehlárová.

Zámerom podujatia je venovať čas detailom z každodenného života, ktoré nás obklopujú, zviditeľniť často nenápadné zásahy do verejného priestoru v Banskej Bystrici a tvorivo ich interpretovať. Koncept je prenosný do ľubovoľného mesta, snahou je vytvoriť pomyselnú knižnicu obsahujúcu ,,poézie“ rôznych slovenských lokalít.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame