Najmenší obvod mesta má smelé plány: Nové ihriská, parkovacie miesta aj cyklotrasa

Počtom obyvateľov - zhruba 4600 - patria medzi najmenšie volebné obvody, napriek tomu sa im podarilo pritiahnuť najväčšie investície. Organizujú najviac podujatí pre občanov a majú najviac občianskych rád.

Marcel Páleš
Ilustračný obrázok k článku Najmenší obvod mesta má smelé plány: Nové ihriská, parkovacie miesta aj cyklotrasa
Zdroj: Dnes24.sk

Volebný obvod č. 4 predstavuje sídlisko Kráľová – ul. Sládkovičova, Podháj, Sokolovská, Pršianska terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš. Mestskí poslanci Igor Kašper a Milan Smädo (obidvaja nezávislí) v ňom začali svoje volebné obdobie začiatkom roku 2011.

Vidieť za nimi konkrétne činy

Smädo a Kašper sa úspešne pustili do procesu opráv a budovania detských a športových ihrísk. „Podarilo sa nám vybudovať nové detské ihrisko na Podháji (s pomocou STEFE), zrekonštruovať ďalšie detské ihrisko na tomto sídlisku, doplnili sme basketbalové koše a stolnotenisové stoly,“ opisuje Smädo. Takisto sprístupnili verejnosti zdarma ihrisko s umelou trávou na futbalovom ihrisku a s pomocou SŠaTZM vybudovali v areáli futbalového ihriska prvé outdoor-fitness ihrisko pre dospelých. Podobne rozbehli viacero ďalších aktivít.

Spolupráca s občianskymi radami vo všetkých častiach volebného obvodu je na dobrej úrovni a pomáhajú poslancom pri dôležitých rozhodnutiach. „Z tých dlhoročných spoluprác spomeniem napr. Cestu rozprávkovým lesom (naposledy účasť 1200 ľudí) a Mikulášsku akciu (500 detí). Ďalej je to Deň matiek, Jubilanti, ale aj Novoročná zabíjačka v Kremničke či oslava Eliáša. Z nových napríklad Vianočný punč na Podháji a Športový deň pre všetkých v Kráľovej,“ uvádza Kašper.

Postupne založili aj Občianske združenie „Za krajšiu Banskú Bystricu“, pomocou ktorého sa financujú jednotlivé akcie a podujatia. „Nemôžeme sa spoliehať len na príspevky z mesta, takouto formou by sme radi pozdvihli úroveň aj v týchto okrajových častiach mesta,“ podotkol Smädo.

Najväčšia investícia mesta už tento mesiac

Nemalé aktivity ich čakali ohľadom dostavby komunikácie smerom od Kremničky na Pršiansku terasu. „Chýba dobudovať asi 900 metrov. Verím však, že najneskôr v rokoch 2014–2015 sa začatia tejto komunikácie dočkáme. Pršianska terasa ako najrozvojovejšia časť mesta si to určite zaslúži,“ povedal Kašper.

Pozitívne začalo aj budovanie parkovacích plôch a oprava komunikácií. Na sídlisku Kráľová pribudlo takmer 50 parkovacích miest. Počas novembra sa začína realizovať najväčšia investícia mesta – výstavba obslužnej komunikácie a parkovacích plôch na Sládkovičovej . Ide o investíciu v hodnote viac ako 200 000 €. „Taktiež sme dobudovali komunikáciu v Iliaši, opravili chodníky na Podháji, v Kremničke. V Rakytovciach za Zvonicou sme zrekonštruovali novú cestu, na Smrekovej ulici sme opravili. Okolo Zvonice sme položili novú dlažbu,“ priblížil Kašper.

Poslanci nezanedbali ani organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií. Ide napríklad o Rozprávkový les v Kremničke (naposledy s účasťou 1200 ľudí), Mikuláš pre všetky mestské časti (500 detí), Športový deň v Kráľovej na futbalovom ihrisku (vyše 500 ľudí), ďalej Deň Eliáša, Deň hasičov a Spoločenský deň, Novoročná zabíjačka, Fašiangy, Deň matiek atď. „Hlavne sa snažíme spríjemniť život občanom v našom volebnom obvode, čo je naša priorita,“ dodal Smädo.

Plány do budúcnosti

Mestskí poslanci chcú naďalej organizovať podujatia pre občanov, ktoré nemajú konkurenciu inde v meste. „Chceme pokračovať v procese vybudovania novej komunikácie na Pršiansku terasu, ďalších detských ihrísk, parkovacích miest. Radi by sa podieľali na vybudovaní cyklo-korčuliarsku trasu pre všetkých Bystričanov, a to smerom od Iliašu po Sliač, ale aj nový chodník do Krematória,“ prezradil Smädo.

Ďalej chcú v Iliaši vybudovať nový most a kultúrny stánok, pre Rakytovce väčšie športové ihrisko, vyriešiť zimnú údržbu komunikácií na Pršianskej terase (problém vlastníctva), v Kremničke vybudovať podchod k futbalovému štadiónu či opraviť námestie.

„Všetky naše ciele sú reálne, tak ako boli reálne ciele, ktoré sme si dali v roku 2011. Drvivú väčšinu z nich sme splnili, preto by sme radi pokračovali v týchto aktivitách,“ povedal Kašper.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame