Na RÚVZ bude Deň otvorených dverí

Pri príležitosti svetového dňa Pohybom ku zdraviu, ktorý pripadol na utorok 10. mája organizujú na banskobystrickej pobočke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Deň otvorených dverí. Občania tak majú možnosť osobne navštíviť Poradňu zdravia, ab

Monika Obrtalová

V rámci vyšetrení a konzultácií im odborníci budú zisťovať rizikové faktory chronických ochorení z anamnézy, antropometriou, stanovením hmotnostného percenta telesného tuku v zložení tela, meraním krvného tlaku a pulzovej frekvencie. Odborníci banskobystrického RÚVZ ponúkajú aj vyšetrenie biochemických parametrov ako celkový cholesterol, glukóza, triglyceridy a tzv. dobrý HDL- cholesterol. Tie sa však vyšetrujú nalačno z kapilárnej krvi, pričom lekár po zhodnotení individuálneho rizika podľa anamnézy a výsledkov vyšetrení poradí klientom, ako účinne predchádzať rozvoju ochorení. // „V rámci testovania fyzickej zdatnosti ponúkame občanom jednoduché rýchle testy a poradenstvo v oblasti fyzickej aktivity, možnosť objednať sa na podrobnejšie vyšetrenie. Záujemcovia o kondičné testy potrebujú pohodlné voľné oblečenie a pevnú pohodlnú obuv,“ //pripomína vedúca odboru zdravia banskobystrického RÚVZ Silvia Kontrošová. Dodáva, že tým, ktorí sa chcú zbaviť zlozvyku fajčenia odmerajú v Poradni zdravia obsah CO vo vydychovanom vzduchu a pomôžu aj skoncovať s fajčením.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.