Jakub Forgács Rôzne

Riešenie rómskej otázky? Mesto spolupracuje s OSN, posvietilo si aj na záškolákov

Mesto Banská Bystrica vyvíja množstvo aktivít smerom k rómskej komunite. Návštevy rómskych osád, pomoc obyvateľom odkázaným na sieť krízovej intervencie alebo preventívne aktivity proti záškoláctvu sú aktivity, ktoré vykonávajú zamestnanci MsÚ.

Ilustračný obrázok k článku Riešenie rómskej otázky? Mesto spolupracuje s OSN, posvietilo si aj na záškolákov
Zdroj: Webnoviny.sk

Zamestnanci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie sa podieľajú na aktívnom riešení rómskej otázky v meste Banská Bystrica. Jednou z aktivít je spolupráca na realizácii výskumného projektu „Aktualizácia ATLASU rómskych komunít na Slovensku“, ktorý je súčasťou projektu „Štatistické zisťovanie vybraných skupín obyvateľstva na Slovensku. Tento projekt je realizovaný celoplošne v Slovenskej republike v rámci Rozvojového projektu OSN – UNPD (United Nations Development Programme).

Intenzívna práca s rómskou komunitou

Jeho cieľom je získať komplexný prehľad o živote, potrebách a podmienkach Rómov tak, aby bola na základe týchto informácií zvolená efektívna a cielená realizácia verejných politík a podporných mechanizmov v programovacom období 2014 – 2020. Mesto Banská Bystrica spolupracuje na tomto projekte s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úradom splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu a Združením miest a obcí Slovenska.

„Intenzívna práca s rómskou komunitou je veľmi dôležitá najmä z hľadiska nastavenia opatrení a projektov smerovaných k tejto komunite. Som rád, že vďaka zamestnancom Odboru sociálnych vecí a služieb MsÚ je sociálna politika mesta Banská Bystrica vysoko hodnotená predstaviteľmi iných slovenských miest,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.

Prevencia záškoláctva dosahuje veľmi dobré výsledky

Odhliadnuc od projektu, na ktorom mesto Banská Bystrica spolupracuje s OSN, vládou Slovenskej republiky alebo ZMOS, realizuje aj svoj vlastný prehľad o rómskej komunite žijúcej na území mesta. „Predmetom našich zisťovaní je hlavne stav týchto osídlení, prehľad o obyvateľstve, ktoré je nahlásené na trvalom pobyte a ktoré sa zdržuje v lokalitách bez trvalého pobytu, vlastníckych vzťahoch k objektom a pozemkom, infraštruktúra a pod. Zároveň vykonávame preventívne aktivity v zmysle intervencie riešenia záškoláctva a zisťujeme reálne potreby komunity,“ vysvetlil Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie. Tieto informácie budú slúžiť na vecné pomenovanie potrieb rómskej komunity a možností ich riešení, ktoré by mali viesť k zmene myslenia a postojov komunity.

V prevencii záškoláctva dosahuje mesto Banská Bystrica veľmi dobré výsledky. Zamestnanci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie spolu so špecialistami Policajného zboru Slovenskej republiky pre komunitnú prácu navštevujú rómske osady a problémové rodiny raz za tri mesiace. Pre porovnanie – v roku 2008 bolo zistených 166 prípadov záškoláctva, dnes je ich približne iba 20.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM