Na projekty pôjde viac ako 26 tisíc eur

Nadácia Intenda rozdelí v rámci tretieho grantového kola programu Oživujeme verejný priestor medzi 28 mimovládnych organizácií a neformálnych združení 26.245 eur. O peniaze sa mohli uchádzať nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí

Monika Obrtalová

V čase uzávierky prišlo 141 žiadostí, pričom správna rada nadácie schválila finančnú podporu pre 28 projektov, ktoré najlepšie reflektovali na ciele výzvy a splnili kritériá hodnotenia. Zrealizovať by sa mali do 31. októbra tohto roka.

V Rimavskej Sobote mladí ľudia zo združenia Oxymoron vybudujú krytý skatepark. V Žiline na rieke Rajčianke vznikne vďaka iniciatíve Students Leaders trvalá umelá surfová vlna. V Banskej Bystrici sa uskutoční pod vedením Arttoday podujatie pre pouličných umelcov a sprejerov, ktorého ústrednou témou je vizuálna premena sídlisk. Mladí ľudia z východosloven­ského regiónu budú mať zase možnosť tvorivo sa prezentovať počas multikultúrneho amatérskeho filmového Inventáru názorov. Nevyužívaná časť mestského parku Lanice vo Zvolene ožije vďaka aktivitám Združenia Slatinka. Projekt Dizajnvíkend už po tretí raz oživí verejný priestor mesta reflektujúc na aktuálne dianie na lokálnej dizajnérskej scéne. Nový film z Prešova zrealizuje vystúpenia mladých a začínajúcich hudobníkov, pesničkárov, básnikov a spisovateľov. V Banskej Štiavnici sa uskutoční víkendový happening obsadenia a oživenia verejného priestoru vlakovej stanice.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.