Michal Majer Rôzne

Na potrebe racionalizácie škôl sa zhodli aj riaditelia

Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica stretli na pracovnej porade s primátorom Banskej Bystrice Petrom Gogolom, námestníčkou pre služby Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici Máriou Filipovou a vedúcim Oddel

Riaditelia škôl sa oboznámili s analýzou, ktorá jasne definuje, že k racionalizácii škôl je potrebné pristúpiť z ekonomických dôvodov. V roku 2012 chýba na prevádzku mestských základných škôl 238 500 eur. Zároveň platí, že demografický vývoj klesol, kapacity škôl sú nenaplnené (využiteľnosť na 51, 96 %) a financie na školstvo z podielových daní na školské zariadenia a od štátu na školy, nestačia na pokrytie prevádzkových nákladov, o investičných potrebách ani nehovoriac. Na investície v základných školách, ktorých výsledkom by nebol ani tak rozvoj, ako nevyhnutné rekonštrukcie z dôvodov opotrebovania, zníženia energetickej náročnosti a odstránenia havarijných stavov, je potrebných cca 6, 5 milióna eur.

Riaditelia škôl sa na dnešnej porade zhodli na potrebe racionalizácie v záujme zvyšovania kvality školstva v meste Banská Bystrica. Východiskový materiál hovorí o dvoch školách (jedna v Sásovej a druhá na Fončorde), ktoré by mali byť vyradené zo siete. Analýza, ktorú budú riaditelia škôl v najbližšom období pripomienkovať hovorí aj o tom, že v prípade racionalizácie by počet škôl v červených číslach mohol zostať na úrovni 0 až tri školy, namiesto súčasných desať škôl.

Ďalšie príjmy do rozpočtu pre sektor základného školstva by mohli pre samosprávu plynúť z využitia priestorov budov zrušených základných škôl inými subjektami. V rámci prípravy procesu racionalizácie bude mesto Banská Bystrica naďalej komunikovať so všetkými dotknutými skupinami, aby tento neľahký proces prebehol bez problémov.

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM