Na mnohých miestach v Bystrici nepôjde v júni prúd. Podrobný PREHĽAD ulica za ulicou

Radšej čítajte v predstihu! V našom meste sú naplánované viaceré odstávky elektriny. Kedy a kde s nimi treba počítať?

Jakub Forgács

Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj nášho mesta. Zamerali sme sa na odstávky v prvej polovici júna. Kde a kedy v tomto čase nepôjde v Banskej Bystrici elektrina?

Od Do Adresa
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 2
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 4
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 6
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 8
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 10
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 10
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 10
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Bakossova 14
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 1
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 1
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 1
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 1
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 3
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Dolná 14
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Dolná 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Dolná 16
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Dolná 134
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 4
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 8
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 10
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 10
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 10
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 10
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 10
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 10
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 12
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 12
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 12
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 12
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 14
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 14
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 14
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 14
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 14
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
14.06.2017 07:30 14.06.2017 15:30  Horná 16
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Horná Strieborná 1
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Horná Strieborná 7
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Horná Strieborná 7
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Horná Strieborná 7
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Horná Strieborná 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Horná Strieborná 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Horná Strieborná 25
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 1
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 1
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 2
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 3
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 4
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Krížna 7
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 0
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 32
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 34
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 36
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 38
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 40
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 599
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 7727
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 7729
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  M. Rázusa 7731
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 9
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 9
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 9
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 9
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 11
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 12
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 12
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 12
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 12
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 12
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 12
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Námestie SNP 13148
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 16
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 17
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 17
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
08.06.2017 07:30 08.06.2017 11:30  Námestie Š. Moysesa 29
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Národná 50
12.06.2017 08:00 12.06.2017 15:30  Národná 96
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 0
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 0
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 0
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 106
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 110
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 114
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 116
05.06.2017 08:00 05.06.2017 14:00  Partizánska cesta 116
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 18
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Terézie Vansovej 20

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame