Na bystrickej UMB budujú špeciálne centrum. Na čo bude nové pracovisko slúžiť?

Pri Právnickej fakulte UMB vyrastá novinka. Špecializované pracovisko skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Na bystrickej UMB budujú špeciálne centrum. Na čo bude nové pracovisko slúžiť?
Zdroj: TASR

Právnici z Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získali firemné nefinančné granty na podporu vedy, výskumu a projektovú činnosť. Týkajú sa nového pracoviska Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte (KKVC PrF) UMB. Informovala o tom Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity.

„KKVC PrF je budované ako špecializované pracovisko skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty i univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odboru trestné právo, kriminológia a kriminalistika či ochrana osôb a majetku,“ priblížil Miroslav Kelemen, riaditeľ centra.

Podľa Strakovej výskumné centrum hľadá riešenia interdiscipli­nárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a privátnej sfére, v oblasti kontroly kriminality nástrojmi represie a prevencie či zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu v kontexte agendy Európskej bezpečnosti a spolupráce.

KKVC PrF UMB v Banskej Bystrici spolupracuje s Centrom krízového riadenia univerzity. Jeho vedecko-výskumnú činnosť vo výške 17 000 eur podporili základným grantom pre vedu a výskum viaceré spoločnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame