Ministerstvo dopravy ocenilo progresívne bývanie

S cieľom podporiť inovatívnosť a hľadanie efektívnych riešení v oblasti výstavby a regionálneho rozvoja ocenilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR progresívne projekty bývania i regionálne rozvojové agentúry. Súťaže sú s

Monika Obrtalová

V rámci výstavy PRO ARCH vyhlásili víťazné projekty už 13. ročníka verejnej neanonymnej súťaže. Jej cieľom je podpora výstavby najmä pre mladé rodiny, občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi, podpora obnovy bytového fondu a rekonštrukcií nebytových priestorov na byty, ako aj uplatňovanie netradičných technických a technologických riešení. V kategórii Bytové domy s úsporným riešením bytov udelili 1. miesto Bytovým domom Čachtická – II. etapa v Novom Meste nad Váhom. V tejto kategórii bola udelená aj mimoriadna vecná cena za súťažný návrh Bytový dom 12, Chrenovec – Brusno. Na návrh odbornej poroty udelilo ministerstvo čestné uznanie súťažnému návrhu Bytové domy – Vaďovce.

Do kategórie Rodinné domy nebol prihlásený žiadny súťažný návrh. V kategórii Formy bývania odlišného štandardu prvé miesto neudelili. V kategórii Obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty zvíťazil Nájomný bytový dom Svit.
V rámci výstavy PRO REGION ocenilo ministerstvo už po 10. raz najlepšie regionálne rozvojové agentúry. Ocenenia za informovanosť, poradenstvo a strategický prínos k rozvoju regiónu odovzdal vedúci služobného úradu ministerstva Peter Mach. Ako najlepšia regionálna agentúra bola vyhlásená Regionálna a rozvojová agentúra (RRA) Senec – Pezinok, druhé miesto získala Trenčianska RRA a tretie RRA Humenné.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.