Jakub Forgács Správy

Mestská polícia hľadá NOVÉHO inšpektora: Záujemcov láka aj na viaceré BENEFITY

Chceli by ste pomôcť pri zabezpečení verejného poriadku v meste pod Urpínom? Čo musia spĺňať uchádzači?

Ilustračný obrázok k článku Mestská polícia hľadá NOVÉHO inšpektora: Záujemcov láka aj na viaceré BENEFITY
Zdroj: Mestská polícia BB

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu Inšpektor Mestskej polície v Banskej Bystrici. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informovalo na oficiálnom webe mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • vek najmenej 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • telesná spôsobilosť
 • duševná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • kurz odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov výhodou, možnosť absolvovania po prijatí za príslušníka MsP
 • zbrojný preukaz skupiny C výhodou, možnosť získať po prijatí za príslušníka MsP
 • absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky
 • úspešné absolvovanie pracovného pohovoru s vedením MsP
 • znalosť slovenského jazyka slovom i písmom
 • znalosť cudzích jazykov výhodou

Druh práce a stručná charakteristika: Zabezpečovanie verejného poriadku v meste v nepretržitej pracovnej prevádzke v pešej alebo motorizovanej hliadke v súlade s ustanoveniami Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, emailovú adresu a telefonický kontakt
 • podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve)

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Podrobné informácie pre uchádzačov ako aj zamestnanecké výhody a benefity nájdete na nasledujúcej strane.

Ďalšie aktuálne správy

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM