Marcel Páleš Samospráva

Majer, Senica, Šalková a Uhlisko: Poslanec Pecník o plánoch v okrajových častiach mesta

Volebný obvod č. 3 tvoria Senica, Šalková, Majer a Uhlisko. Čo sa v nich podarilo za posledné obdobie? Na čom sa pracuje a čo by si pýtalo viac finančných prostriedkov?

Ilustračný obrázok k článku Majer, Senica, Šalková a Uhlisko: Poslanec Pecník o plánoch v okrajových častiach mesta
Zdroj: Dnes24.sk

Ako poslanci mestského zastupiteľstva zaň zodpovedajú: Jaroslav Kuracina a Marcel Pecník.

  • Čo sa vám za posledný čas vo vašom volebnom obvode podarilo?

Podarilo sa založiť činné občianske rady v Šalkovej, na Uhlisku a v Senici. Tiež je dobré, že sa nám darí dobre komunikovať a spolupracovať. Na Uhlisku sme osadili nové lavičky a verejné hodiny, opravili kus cesty na Hviezdoslavovej ulici a pomohlo sa aj miestnym organizáciám. V Šalkovej sme funkčne a esteticky upravili cintorín, podporovali bohatý športový a spoločenský život, schválili sme Cenu mesta pre tamojší Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sme ustanovili aj za Mestský hasičský zbor. Podarilo sa naštartovať aj proces riešenia medokýša nad Poľovníckou ulicou, z ktorého voda vyteká smerom k obydliam. V Senici sme založili Občianske združenie Senica, zabezpečili preň využívanie budovy bývalej školy a pomohli sme mnohým aktivitám. Vykonal som aj návštevu tamojších rómskych komunít, ktorých záležitosti tiež treba riešiť. Vo volebnom obvode sa organizujú priebežne aj mnohé dobrovoľné brigády zamerané na skrášľovanie verejných priestranstiev. Keď sa mi podarí, vždy sa na nich veľmi rád zúčastním.

  • Čo vás v rámci vášho volebného obvodu teší a čo nie?

Teší ma, že sa nám niektoré veci zatiaľ za vyše dva a pol roka, čo mám možnosť ovplyvňovať ich, podarili a viaceré pozitívne pripravujeme. Teší ma tiež, že viacerí ľudia vidia pozitívne zmeny a pokroky v riešení otázok, ktoré boli aj dlhšiu dobu otvorené. Na druhej strane nie som spokojný s niektorými dlhými lehotami v riešení problémov zo strany mesta a vôbec úradov, a tiež ma neteší, že niekedy dochádza vôbec v komunikácii k zbytočným nedorozumeniam, ktoré problémy nevyriešia, naopak, môžu ich prehĺbiť.

  • Akí sú občania vášho volebného obvodu?

Sú to v prvom rade občania mesta Banská Bystrica, aj keď jeho okrajových častí. Preto si zasluhujú adekvátnu pozornosť. Niekedy sú právom namosúrení, že sa im takej pozornosti nedostávalo. Vidím, že keď sa podarí naštartovať dobré a rozvojové veci, sú radi. Máme aktívne občianske rady vo volebnom obvode a veľa iniciatívnych spoločností, občianskych a záujmových, i športových združení, ale aj jednotlivých ľudí. Veľmi si vážim autentickú komunikáciu s obyvateľmi, takpovediac tvárou v tvár, keď sa stretávame bežne, alebo aby sme spoločne riešili rôzne záležitosti. Myslím si, že vedia byť kritickí, ale aj vďační. Ja poďakovanie za svoju poslaneckú prácu v zásade nečakám. Za dôveru však považujem, že ľudia neváhajú oznamovať mi podnety priamo, telefonicky, či mailom. Ale to tak býva, že keď sa veci daria, tak je ticho, no keď sú problémy, je o nich počuť…

  • Na čom sa tam aktuálne pracuje?

Aktuálne intenzívne vstupujem do riešenia problému kanalizácie na Hronskej ulici v Šalkovej a celkovo musíme vnímať aj situáciu okolo výstavby tamojšej malej vodnej elektrárne. Pripravujeme na budovanie aj detské ihrisko v centre mestskej časti. Na Uhlisku budeme dohodovať zámery celkovej revitalizácie lokality Pod Rybou, z ktorej by sa mala stať príjemná oddychová zóna. Mám za sebou celú sériu vytrvalých rokovaní v tejto veci. Budem veľmi rád, ak čoskoro začneme s prácami. Okrem toho chceme v tejto časti zlepšovať verejné komunikácie, pomáhať škole, škôlke a zariadenia sociálnych služieb. V Majeri budeme rekonštruovať najpoškodenejšie úseky ciest a v Senici pomáhať tamojšiemu občianskemu združeniu v rozbehnutých kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a samozrejme aj s opravami a údržbou priestorov, ktoré majú od mesta v prenájme, aby toto mohli realizovať. Budem veľmi podporovať vznik pamätnej izby rodáka, herca, Paľa Bielika, a zriadenie knižníc pre obyvateľov v Senici a Šalkovej.

  • Aké plány vo vašom volebnom obvode máte do blízkej či vzdialenej budúcnosti?

To, čo je v pláne v blízkej budúcnosti, na tom pracujeme. V budúcnosti by som bol rád, keby sa realizoval pripravovaný zámer na Pod Rybe, keby hronské hrádze a ich okolie boli lepšie upravené aj pre rekreačné a športové využitie. Tiež sa bude treba zaujímať aj o úpravu podchodov na Uhlisko. Určite sa budem naďalej zasadzovať za zachovanie školy v Šalkovej a pomáhať Škole na Uhlisku a škôlkam, ktoré u nás fungujú. Čaká nás riešenie situácie cestného mosta v Šalkovej. Komplexne bude potrebné riešiť cestné komunikácie a úpravu okolia v Majeri. No a pozornosť musíme venovať aj Senici. Tam by som bol rád, keby sa podarilo priebežne dobre a funkčne rekonštruovať a upravovať priestory býv. MNV a školy, pre aktivity miestnych združení. Nemôžem opomenúť záležitosti súvisiace s početnou rómskou komunitou na začiatku senickej zóny. Bude potrebné intenzívne sa venovať aj tomu.

  • Čo vám vo vašom volebnom obvode chýba?

Keď sa zamyslím konkrétne, tak v Šalkovej napr. nový miestny rozhlas, chodník pozdĺž Hronskej ulice, kanalizácia v šalkovskej časti Budín, v Senici obchod s potravinami a zmiešaným tovarom, častejšie kontroly dodržiavania predpisov cestnej premávky, na Uhlisku viac lavičiek a smetných košov, v Majeri lepšie upravený povrch hrádze napr. pre prechádzky… a pod. Je toho ale dosť, čo viac alebo menej chýba…

  • Na čo by ste prijali väčšiu finančnú podporu od mesta?

Určite na rekonštrukciu a údržbu verejných priestranstiev a budov, v rámci ktorých sa uskutočňuje komunitný a občiansky život, vzdelávanie, kultúra a šport. Mám na mysli najmä detské ihriská, športoviská, kultúrne domy, školy, škôlky, cintoríny a pod. Myslím, že veľa pozornosti si zaslúžia aj cesty a chodníky v okrajových častiach mesta, nielen v centre…

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM