Správy

Kúpele Brusno v konkurze chcú do predaja kontinuálne pokračovať v prevádzke

Záujmom správcu úpadcu Kúpele Brusno je podľa vyjadrení konkurzného správcu v prvom rade zachovať prevádzku podniku úpadcu s cieľom predchádzania vzniku škôd jednak na majetku úpadcu, ako aj jeho veriteľoch.

Ilustračný obrázok k článku Kúpele Brusno v konkurze chcú do predaja kontinuálne pokračovať v prevádzke
Zdroj: Dnes24.sk

Kúpele Brusno v konkurze by do predaja novému majiteľovi mali kontinuálne pokračovať v prevádzke. Pre TASR to v reakcii na spory o používaní hnuteľného majetku kúpeľov s jeho vlastníkom, spoločnosťou Eastern Investment Company (EIC), uviedol komplementár správcu konkurznej podstaty, spoločnosti I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, Hajnalka Zöld.

„Záujmom správcu úpadcu Kúpele Brusno v konkurze je v prvom rade zachovať prevádzku podniku úpadcu s cieľom predchádzania vzniku škôd jednak na majetku úpadcu, ako aj jeho veriteľoch. Správca zabezpečuje prevádzku podniku na základe záväzného pokynu, ktorý mu bol udelený veriteľským výborom na zasadnutí veriteľského výboru dňa 13. decembra 2019. Okrem toho veriteľský výbor na svojom zasadnutí 22. novembra 2019 udelil správcovi záväzný pokyn na predaj podniku úpadcu v ponukovom konaní. Z uvedeného vyplýva jednoznačný záujem správcu a zástupcov veriteľov úpadcu na predaji tzv. ‚živého podniku‘ s cieľom dosiahnuť čo najväčší výťažok pre veriteľov a zabezpečiť kontinuitu prevádzky podniku až do jeho predaja novému vlastníkovi,“ píše sa vo vyjadrení, ktoré konkurzný správca zaslal TASR. Kúpele aj na základe tohto pokračujú aktuálne v činnosti a používajú spomínaný hnuteľný majetok.

Zákaz nakladať s hnuteľným majetkom

Okresný súd v Banskej Bystrici zakázal svojím uznesením z konca decembra 2019 spoločnosti EIC akýmkoľvek spôsobom nakladať s hnuteľným majetkom v liečebných kúpeľoch Brusno. Podľa Moniky Kozelovej, zastupujúcej predstavenstvo a predsedu predstavenstva kúpeľov v konkurze v oblasti PR, súd však nijakým spôsobom neprikázal kúpeľom uzatvoriť S EIC nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke tohto majetku.

Podľa Kozelovej Kúpele Brusno v konkurze nemajú aktuálne podľa uznesenia súdu oprávnenie hnuteľný majetok nachádzajúci sa v liečebnom dome využívať. „Pokiaľ ho využívajú, tak protizákonne. Zároveň treba podotknúť, že uznesenie súdu zatiaľ nie je právoplatné, a v prípade, že sa EIC odvolá, bude o jeho právoplatnosti rozhodovať príslušný súd,“ dodala.

Muselo k tomu dôjsť?

Poukázala tiež na to, že keby správca konkurznej podstaty riešil situáciu zmierom, tak by nemuselo dôjsť k takejto situácii, a kúpele by mohli byť v prevádzke kontinuálne a v zmysle zákona až do ich predaja. Avšak podľa konkurzného správcu „bol to práve správca, kto mal záujem na riešení vzniknutej situácie zmierom, avšak EIC nemalo záujem so správcom rokovať, dokonca sa ani len zúčastniť na osobnom stretnutí“.

Podľa neho zo zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru je zrejmé, že vlastnícke právo EIC je sporné, pričom spornosť správca dostatočne preukázal aj v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré súd práve na základe tohto návrhu správcu voči EIC nariadil. „V predmetnom konkurznom konaní bol EIC správcom vyzvaný na preukázanie vlastníckeho práva, čo sa do dnešného dňa nestalo, a bolo iniciovaných niekoľko súdnych konaní voči EIC, ktoré do dnešného dňa neboli právoplatne skončené,“ konštatoval.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM