Rozhodneme o poslancoch aj primátorovi: Pozrite si, v ktorom okrsku budete voliť

Komunálne voľby už klopú pomaly na dvere. V Banskej Bystrici je už známe, kto kde bude voliť. Pozrite si ucelený prehľad volebných okrskov.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Rozhodneme o poslancoch aj primátorovi: Pozrite si, v ktorom okrsku budete voliť
Zdroj: Webnoviny.sk

Volebný obvod č. 1 – Stred (Centrum mesta, Majer, Senica, Šalková)

Číslo okrsku Ulice volebného okrsku Volebná miestnosť
1. Astrová, Azalková, Kláry Jarunkovej, Muškátová, Na Graniari, Nad plážou, Nám. L. Svobodu, Školská, Tajovského, Tibora Andrašovana Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10
2. Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, J. Chalupku, Janka Kráľa, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, Murgašova, Na Troskách, Rutkaya Nedeckého, Terézie Vansovej, Záhradná SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
3. Alexandra Matušku, Bakossova, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bottu, Katovná, Krížna, Laskomerská, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Slnečné stráne, Stoličková Základná škola, Bakossova 5
4. Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove 2 – 42, Na Karlove 1 – 25, Šimona Jurovského Základná škola, Bakossova 5
5. Severná Základná škola, Bakossova 5
6. Dolná, F. Švantnera, J. Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Námestie Š. Moysesa, Námestie SNP, Národná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie Základná umelecká škola J.Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6
7. Horná, Kukučínova, Robotnícka, Železničiarska Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
8. Cesta k nemocnici, Československej armády, Petelenova, Banská Bystrica Základná škola, Trieda SNP 20
9. Jegorovova, Partizánska cesta, 29. augusta Základná škola, Trieda SNP 20
10. Námestie slobody, Trieda SNP 2 – 38, Trieda SNP 1 – 31 Základná škola, Trieda SNP 20
11. Trieda SNP 33 – 73, Trieda SNP 40 – 80, Základná škola, Trieda SNP 20
12. Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša, Profesora Sáru, Rudlovská cesta 2 – 54, 1 – 53, Skuteckého, Šoltésovej, Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
13. 9. mája 1 – 23, 9. mája 2 – 30, Hviezdoslavova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Viestova, Žltý piesok Základná škola, Golianova 8
14. Bellušova, Boženy Němcovej, Cesta k Smrečine, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy Základná škola, Golianova 8
15. 9. mája 25 – 55, 9. mája 36 – 72, Družstevná, Golianova, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou, Pod Turíčkou Základná škola, Golianova 8
16. Majerská cesta, Stavebná Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94
17. Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866, Kultúrny dom, Hronská 4
18. Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta Budova bývalej základnej školy, Senická cesta 57

Volebný obvod č. 2 – Sever (Jakub, Kostiviarska , Podlavice, Skubín, Uľanka)

Číslo okrsku Ulice volebného okrsku Volebná miestnosť
19. Gaštanová, Limbová Základná škola, Gaštanová 12
20. Javorová, Lipová, Lúčičky, Priehrada, Višňová, Ulička Základná škola, Gaštanová 12
21. Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta Základná škola, Gaštanová 12
22. Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz Základná škola, Gaštanová 12
23. Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Na Karlove 27 – 45, Na Karlove 44 – 54, Nový Svet, Ovocná, Topoľová Materská škola, Jakubská cesta 77
24. Jozefa Mistríka, Uľanská cesta Budova bývalého MNV Uľanská cesta 47

Volebný obvod č. 3 – Rudlová, Sásová

Číslo okrsku Ulice volebného okrsku Volebná miestnosť
25. Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 – 85, Rudlovská cesta 70 – 116, Strmá, Zdenka Mikulu Kultúrne stredisko Rudlová, Strmá 2
26. Haškova, Hlboká, Mateja Bela Základná škola, Ďumbierska 17
27. Agátová, Dubová, Garbanka, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surovská, Veterná Základná škola, Ďumbierska 17
28. Ďumbierska, Ružová Základná škola, Ďumbierska 17
29. Beskydská, Fatranská Základná škola, Ďumbierska 17
30. Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69 Základná škola, Pieninská 27
31. Magurská 5 – 59 Základná škola, Pieninská 27
32. Gerlachovská, Chabenecká Základná škola, Ďumbierska 17
33. Inovecká, Karpatská Základná škola, Pieninská 27
34. Krivánska Dom opatrovateľskej služby, Krivánska 22
35. Magurská 2 – 16, Pieninská Základná škola, Pieninská 27
36. Javornícka 1 – 53 Základná škola, Sitnianska 32
37. Javornícka 2 – 12, Rudohorská 1 – 27 Základná škola, Sitnianska 32
38. Starohorská 1 – 23, Starohorská 6 – 38 Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10
39. Starohorská 25 – 49, Starohorská 40 – 70 Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10
40. Strážovská, Tatranská 4 – 10 Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10
41. Tatranská 1 – 39, Tatranská 14 – 38A Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10
42. Tatranská 40 – 58, Tatranská 41 – 79 Základná škola, Sitnianska 32
43. Tatranská 60 – 96, Tatranská 81 – 93 Základná škola, Sitnianska 32
44. Tatranská 95 – 109, Rudohorská 30 – 32 Základná škola, Sitnianska 32
45. Sitnianska 1 – 23, Sitnianska 2 – 22 Základná škola, Sitnianska 32
46 . Rudohorská 20 – 28, Sitnianska 24 – 32, Sitnianska 25 – 33 Základná škola, Sitnianska 32

Volebný obvod č. 4 – Juh (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň, Rakytovce)

Číslo okrsku Ulice volebného okrsku Volebná miestnosť
47. Iliašska cesta, Zvolenská cesta Bývala budova zeleniny, Zvolenská cesta 29
48. Rakytovce: Borovicová, Klenová ulica, Liesková, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová Zvonica, Rakytovská cesta 76
49. Kremnička: Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Šípková, Trnková Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18
50. Švermova Základná škola, Spojová 14
51. Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova Základná škola, Okružná 2
52. Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nešporova, Sadová Domov dôchodcov SENIUM, Jilemnického 48
53. Družby Základná škola, Okružná 2
54. Moskovská 2 – 40 Základná škola, Moskovská 2
55. Moskovská 1 – 29, Moskovská 42 – 52, Vršacká Základná škola, Moskovská 2
56. Internátna 2 – 32, Internátna 1 , Nová Základná škola, Okružná 2
57. Internátna 13 – 69 Základná škola, Okružná 2
58. Oremburská Základná škola, Moskovská 2
59. Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená Základná škola, Spojová 14
60. Jazmínová, Spojová, Šalgotarjánska Základná škola, Spojová 14
61. Trieda Hradca Králové 1 – 15, Králická cesta, Na Kútinách, Ovčiarska cesta, 13165 Základná škola, Spojová 14
62. Trieda Hradca Králové 16 – 40, Kvetinová Základná škola, Spojová 14
63. Tulská 2 – 38 Základná škola, Moskovská 2
64. Tulská 64 – 74, Tulská 97 – 115 Základná škola, Moskovská 2
65. Tulská 1 – 45, Kyjevské námestie Základná škola, Moskovská 2
66. Tulská 47 – 95 Základná škola, Moskovská 2
67. Mládežnícka 2 – 38, Mládežnícka 1 – 29 Základná škola, Okružná 2
68. Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Letná, Mládežnícka 31 – 49, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, 2751, Stredná, Zimná Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
69. Dlhá ulica, Námestie Ľ. Štúra, Poľná 1 – 9 Základná škola, Radvanská 1
70. Poľná 11 – 157, Poľná 2 – 102 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
71. Malachovská cesta, Stromová, Stupy, 13241 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
72. Radvanská 1 – 24 Základná škola, Radvanská 1
73. Radvanská 25 – 30, Bernolákova 1 – 3 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
74. Bernolákova 5 – 43 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
75. Bernolákova 14 – 58 Fakulta zdravotníctva,Slád­kovičova 21
76. Kalinčiakova , Sládkovičova 1 – 13 Základná škola, Radvanská 1
77. Cintorínska, Pršianska cesta, Podháj 2—52, Podháj 1 – 37, Pršianska cesta, Sládkovičova 2 – 48, Sokolovská Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
78. Podháj 56 – 104, Podháj 39 – 65 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
79. Sládkovičova 50 – 96 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
80. Ametystová, Bronzová, Diamantová, Jaspisová, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Rubínová, Zlatá, Zafírová, Železná Medená 1

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame