Kompletný PREHĽAD odstávok: Kde všade v Bystrici budeme v septembri bez prúdu?

Nenechajte sa zaskočiť! V najbližších dňoch nepôjde prúd na viacerých uliciach v meste. Čítajte viac!

Jakub Forgács

Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj nášho mesta. Zamerali sme sa na odstávky v septembri. Kde a kedy v tomto čase nepôjde v Banskej Bystrici elektrina?

Od Do Adresa
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Havranské 9
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Havranské 9
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Havranské 11
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Havranské 11
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Havranské 1567
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Havranské 1567
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Havranské 1567
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Havranské 1567
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Jakub 658
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Jakub 658
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Jakubská cesta 1000
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Jakubská cesta 1000
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Jakubská cesta 3023
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Jakubská cesta 3023
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Komenského 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Komenského 0
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Komenského 1930
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Komenského 1930
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Komenského 14205
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Komenského 14205
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Kostiviarska cesta 619
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Kostiviarska cesta 619
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Kostiviarska cesta 1826
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Kostiviarska cesta 1826
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Kremnička 2
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Kremnička 4
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Kremnička 6
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Kremnička 8
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 0
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7020
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7021
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7022
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7028
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7029
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7030
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7031
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7035
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7039
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7041
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7123
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7124
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7125
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7127
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7132
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7133
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7134
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7137
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Limbová 7138
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 9
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 9
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 11
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 15
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 17
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 19
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 21
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 23
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 25
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 27
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 29
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 30
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 30
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 30
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 31
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 33
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 35
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 36
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 38
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 39
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 40
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 41
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 43
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 44
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 46
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 48
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 49
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 50
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 51
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 52
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 53
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 54
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 56
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 58
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 59
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 60
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 62
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 63
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 64
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 65
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 66
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 67
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 68
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 69
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 71
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 73
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 75
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 77
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 79
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 81
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 81
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 83
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 85
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 100
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lipová 954
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lúčičky 34
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lúčičky 36
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Lúčičky 38
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 0
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 14698
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 14698
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 15021
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Mikuláša Kováča 15021
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Na Karlove 20
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Na Karlove 20
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 623
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 623
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 995
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 995
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 996
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 996
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 1014
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 1014
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3017
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3017
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3018
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3018
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3019
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3019
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3020
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3020
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3022
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3022
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3024
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3024
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3026
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3026
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 3027
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 3027
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 7114
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 7114
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 10135
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 10135
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Ovocná 10140
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Ovocná 10140
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 0
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 4
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 4
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 5
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 5
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 6
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 6
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 7
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 7
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 11
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 11
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 14
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 14
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 16
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 16
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 1930
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 1930
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 14490
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 14490
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Petra Karvaša 14806
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Petra Karvaša 14806
28.09.2017 07:30 28.09.2017 16:30  Pod Jesenským vŕškom 0
27.09.2017 07:30 27.09.2017 16:30  Pod Jesenským vŕškom 0
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 6
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 7
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 8
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 10
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 10
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 11
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 12
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 13
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 17
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 19
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 21
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 23
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Priehrada 25
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 0
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 90
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 94
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 98
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 98
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 98
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 101
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 112
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 2095
19.09.2017 07:30 19.09.2017 13:30  Sládkovičova 4261
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Ulička 2
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Ulička 3
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Ulička 4
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Ulička 7
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 1
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 3
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 4
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 5
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 6
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 7
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 8
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 9
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 10
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 11
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 12
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 14
20.09.2017 07:30 20.09.2017 13:00  Višňová 16

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame