Marcel Mojžiš Samospráva

KOMPLETNÝ PREHĽAD: Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu

Chcete sa zbaviť nepotrebných vecí z domácnosti? Mesto Banská Bystrica aj v roku 2013 ponúkne obyvateľom možnosť využiť pre tento cieľ systém zberu nadrozmerného odpadu. Pozrite si kompletný harmonogram...

Ilustračný obrázok k článku KOMPLETNÝ PREHĽAD: Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
Zdroj: Webnoviny.sk

Systém zberu nadrozmerného odpadu bude podľa harmonogramu pokračovať aj v tomto roku. Nepotrebný nábytok, elektrické spotrebiče a pod. z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.

„Obyvatelia mesta môžu uložiť nadrozmerný odpad v predvečer vývozu ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Zber je zabezpečený nákladnými otvorenými vozidlami,“ prezradili na Oddelení odpadového hospodárstva banskobystrickej radnice.

Kompletný harmonogram zberu nadrozmerného odpadu z domácností podľa ulíc:

Každý PRVÝ PIATOK v mesiaci (v prípade sviatku štvrtok) t.j. 1.2., 1.3., 5.4., 3.5, 7.6., 4.7.(štv.), 2.8., 6.9., 4.10., !30.10.(štv.)!, 6­.12.

Na Troskách, J. Kráľa, J. Chalupku, M. M. Hodžu, Murgaša, M. Hurbana, M. Hattalu, Záhradná, Ruttkaya Nedeckého, Školská, Na Graniari, Astrová, Azalková, Tajovského, Cesta na amfiteáter, Nad plážou, Nám. L. Svobodu, M. Rázusa, T. Vansovej, Dolná, Nám. SNP, Nám. Š. Moyzesa, Horná, Národná, Kapitulská, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Kuzmányho, J. Cikkera, F. Švantnera, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Krížna, Lazovná, Katovná, Strieborné nám., Stoličková, Jána Bottu, Bakossova, Severná, Medený Hámor, Laskomerská, Slnečné Stráne, Skuteckého, Kollárova, Šoltésovej, F. Bystrého, Prof. Sáru, Horné Záhrady; Komenského, Pod Jesenským Vŕškom, A. Matušku, Petra Karvaša, Na Karlove, Š. Jurovského, Dobšinského, Ľ. Ondrejova, Hečkova, Robotnícka, Železničiarska, Kukučínova, Cesta k nemocnici, Petelenova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý Piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej Tehelni, Pod Turíčkou, Pod Rybou, Družstevná, Mičinská cesta, ČSA, Nám. Slobody, Tr. SNP, 29. augusta, Partizánska cesta, Jegorovova, Majerská cesta, Stavebná, Šalková, Senica

Každý DRUHÝ PIATOK v mesiaci, t.j.: 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

Iliaš, Sokolovská, Podháj, Sládkovičova, Pršianska cesta, Malachitová, Medená, Zlatá, Rubínová, Ametystová, Bronzová, Mosadzná, Radvanská, Bernolákova, Nám. Ľ. Štúra, Kalinčiakova, Cintorínska; Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová, Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jabloňová, Borievková, Šípková, Poľná, Stredná, Bočná, Krátka, Na Motyčinách, Pod Suchým Vrchom, Jarná, Letná, Zimná, Malachovská cesta, Stromová, Stupy, Mládežnícka, Družby, Okružná, Wolkerova, Gorkého, Nové Kalište, Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kpt. Nálepku, Švermova, Cesta na štadión, Hutná

Každý TRETÍ PIATOK v mesiaci, t.j.: 15.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 20.12.

Tulská, Moskovská, Oremburská, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínova, Tichá, Zelená, Havranské, Spojová, Šalgotarjánska, THK, Kvetinová, Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká, Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na Lúčkach, Na Úbočí, Skubínska cesta, Buková, Záhumie, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na Čiertolí

Každý ŠTVRTÝ PIATOK v mesiaci, t.j. 22.2., 22.3., 26.4., 24.5., 28.6., 26.7., 23.8., 27.9., 25.10., 22.11., 27.12.

Rudlovská cesta, Ml. budovateľov, Kpt. Jaroša, M. Čulena, Pod Bánošom, Strmá, Odbojárov, Pod Hôrkou, Dedinská, Veterná, Hlboká, M. Bela, Dubová, Na plaváreň, Na Zábave, Na Tále, Garbanka, Haškova, Sásovská cesta, Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na Dolinky, Stránska, Agátová, Surovská, Na Skalici, Ružová, Ďumbierska, Beskydská, Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká, Javornícka, Inovecká, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Pieninská, Rudohorská, Starohorská, Tatranská, Sitnianska, Strážovská, Kostiviarska, Jelšová, Topoľová, Jakubská cesta, Nový Svet, Harmanecká, Ovocná, Hrušková, Uľanská cesta, Jozefa Mistríka

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM