Koľko zarábajú mestskí poslanci či primátor? Pozreli sme sa na odmeny tých, čo riadia Bystricu

Riadia naše mesto, robia rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú aj naše životy. Za túto prácu dostávajú odmeny, ktoré sú platené z našich daní. Boli sme preto zvedaví, koľko vlastne taký mestský poslanec zarobí.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Koľko zarábajú mestskí poslanci či primátor? Pozreli sme sa na odmeny tých, čo riadia Bystricu
Zdroj: TASR

Hneď na začiatok sa pozrime na plat najvyšších predstaviteľov nášho mesta – plat primátora Petra Gogolu a viceprimátorky Kataríny Čižmárovej. Tipli by ste si, koľko asi mesačne zarobia?

Platy najvyšších predstaviteľov mesta

Ako uviedla hovorkyňa primátora Martina Kanisová, plat hlavy mesta určuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. „Mestské zastupiteľstvo opätovne prerokovalo a určilo primátorovi Petrovi Gogolovi mesačný plat vo výške 3 068 eur s účinnosťou od 1. januára 2014,“ pokračovala hovorkyňa.

Podľa Zásad odmeňovania poslancov zástupcovi primátora patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní plat vo výške 10 % až 70 % platu určeného primátorovi. Suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Percento určuje mestské zastupiteľstvo. „Zástupcovi primátora mesta určilo mestské zastupiteľstvo plat vo výške 60 % platu priznaného primátorovi mesta, čo predstavuje 1 841 eur,“ uviedla.

Podľa Kanisovej sa primátorovi plat zo zákona musí prerokovať každý rok, ale od 01.11.2011 ho on a aj zástupkyňa poberajú v nezmenenej výške.

Prilepšia si účasťou na zasadnutiach

Ako je to ale s mestskými poslancami? Dostávajú za svoje služby pre mesto pravidelný mesačný príjem? Odpoveď je nie, nedostávajú. Ich odmeňovanie je trochu komplikovanejšie. „Poslanci sú odmeňovaní v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva schválených mestským zastupiteľstvom v zmysle zákona o obecnom zriadení v platnom znení,“ povedala hovorkyňa.

Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena, mesačne vo výške 13,5 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (824 eur), čo v prepočte vychádza na 111,24 eur. To však nie sú všetky peniaze, o ktoré si môžu mestskí poslanci prilepšiť. Za každú účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici patrí poslancovi odmena vo výške 70 eur a za účasť na slávnostnom rokovaní 50 eur.

Ďalšie poslanecké odmeny

Poslancovi, ktorý je členom Mestskej rady v Banskej Bystrici patrí k poslaneckej odmene podľa Zásad aj odmena za každú účasť na rokovaní Mestskej rady, a to vo výške 50 eur. Poslanec, ktorý je predsedom stálej alebo dočasnej komisie mestského zastupiteľstva, si prilepší o 50 eur za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie. Členom stálej alebo dočasnej komisie prislúcha za účasť na týchto zasadnutiach odmena vo výške 35 eur.

Prilepšia si aj predsedovia výboru mestskej časti, ktorým prislúcha k poslaneckej odmene podľa Zásad aj odmena vo výške 25 eur za každú účasť na zasadnutí príslušného uznášaniaschopného výboru mestskej časti. Poslancovi, ktorý je členom výboru, patrí odmena vo výške 10 eur za každú účasť na týchto zasadnutiach.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame