Keď sa učia učitelia. Za hranice vycestovali riaditeľka aj zástupkyňa z bystrickej školy

Učenie sa nie je len doménou žiakov. Učiteľky zo známeho bystrického gymnázia vyrazili za vzdelaním za hranice.

Získavanie nových skúseností v zahraničí sa stáva súčasťou celoživotného vzdelávania dnešného učiteľa. Aj Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici sa zapojilo do európskeho programu Erasmus+, do akcie zameranej na mobilitu učiteľov.

11 učiteľov na ôsmich stážach

Škola tak získala finančné prostriedky na kurzy pre vyučujúcich alebo na hospitačné pobyty na školách v zahraničí. Projekt pod názvom „Zlepšením kvality vzdelávanie k rozvoju modernej európskej školy“ začal v júni 2017 a skončí v novembri 2018. V priebehu 17 mesiacov 11 učiteľov vycestuje na osem štruktúrovaných stáží a tri hospitácie v partnerských školách.

Ku koncu roka 2017 máme úspešne za sebou prvé štyri mobility: v Lotyšsku, na Malte, vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Všetky štyri účastníčky vyhodnotili svoje pobyty ako veľmi prínosné.

Vycestovali riaditeľka aj zástupkyňa

„Lotyšsko je krásna, moderná európska krajina. V meste Daugavpils, v ktorom som absolvovala môj jazykový pobyt z ruského jazyka, žije až 80% obyvateľov ruskej národnosti a ruština je tu aj komunikačným jazykom. Účasť na študijnom pobyte hodnotím pozitívne a som presvedčená, že pre zvýšenie jazykových kompetencií žiakov je nevyhnutné, aby vyučujúci cudzích jazykov absolvovali jazykové študijné stáže v zahraničí. Získala som nové poznatky, nové kontakty na partnerstvá prospešné pre školu a žiakov, ktoré môžeme využiť pri realizácii medzinárodných projektov. Podnetné pre mňa boli aj rozhovory s vedením dvoch navštívených škôl, možnosť porovnania vybavenia škôl, organizácie vyučovania a chodu školy, úroveň vyučovacieho procesu,“ povedala Mária Sochorová, riaditeľka školy a vyučujúca ruského jazyka.

Do projektu sa zapojila aj Monika Ďurčová, zástupkyňa školy. „V novembri 2017 som bola na študijnom pobyte v jednej z našich partnerských škôl, v Institution St. Louis v Saumur vo Francúzsku. Mala som možnosť stretnúť členov vedenia školy, učiteľov ako aj žiakov z rôznych krajín, ktorí na škole absolvujú dlhodobé pobyty. Stáž mi umožnila lepšie spoznať podmienky priamo na partnerskej škole, čo určite prispeje k skvalitneniu našej spolupráce ako aj prípravy našich žiakov na takéto pobyty v Saumur aj inde v zahraničí,“ povedala.

Romana Szentpéteriová, vyučujúca anglického jazyka: „Pobyt vo Veľkej Británii bol pre mňa splneným snom, keďže som konečne mohla zažiť to, čo som doteraz poznala iba sprostredkovane. Moja stáž mala dve rôzne časti – prvý týždeň som absolvovala kurz pre učiteľov angličtiny zameraný na nové metódy vo výučbe jazyka a druhý týždeň som strávila návštevami stredných škôl, kde som pozorovala vyučovanie rôznych predmetov a po ich skončení som diskutovala s učiteľmi o školstve vo Veľkej Británii. Okrem zaujímavých zážitkov som si domov priniesla množstvo nápadov, podnetov a materiálov, ktoré obohatia prácu našej PK.“

„V októbri minulého roku som sa vďaka Erasmu + zúčastnila študijno-vzdelávacieho pobytu na Malte v meste St.Jilian. Vyberala som si kurz so zameraním na tvorbu blogov, multimédií a webových stránok aj preto, aby som dokázala držať krok s mladou generáciou pri výučbe anglického jazyka. Nadobudnuté vedomosti som začala využívať vo vyučovacom procese u študentov a verím, že novými postupmi zaujmem aj svojich kolegov,“ dodala Mia Anderlová, vyučujúca anglického jazyka.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery zo stáží učiteliek bystrického gymnázia!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame