Hygienici v táboroch: Zaujímajú sa aj o zakázané potraviny!

Prázdniny sú v plnom prúde a s ich štartom začali fungovať na Slovensku aj stovky letných táborov pre deti. Ich pobyty na horách, pri vode, či v mestách neostáva však bez kontroly hygienikov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány verejn

Monika Obrtalová

V tomto roku RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zatiaľ vydalo 105 rozhodnutí na konanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež – škôl v prírode, lyžiarskych výcvikových kurzov, či letných táborov. Od začiatku letných prázdnin k dnešnému dňu už pracovníci Odboru detí a mládeže (ODM) tohto RÚVZ vykonali takmer desiatku kontrol.

„Kontrolujeme predovšetkým zabezpečenie podmienok ubytovania, napr. dodržanie podlahovej plochy 3 metre štvorcové na jedného ubytovaného mimo pôdorysných plôch skríň a lôžok, podmienky prípravy stravy v kuchyni, zabezpečenie pitného režimu detí, odkladanie vzoriek stravy a prítomnosť potravín, ktoré sa na zotavovacom podujatí nesmú používať, alebo potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok,“ uviedla k téme vedúca oddelenia ODM banskobystrického RÚVZ MUDr. Katarína Slotová.

[blockquote]Medzi základné povinnosti organizátorov patrí napr. povinnosť požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia príslušný o posúdenie zotavovacieho podujatia, a to formou písomnej žiadosti. Organizátor tiež musí uviesť spôsob stravovania, nakladanie s odpadom, dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora. Organizátor putovného zotavovacieho podujatia okrem uvedených údajov uvádza aj popis trasy putovania. Bez kladného rozhodnutia príslušného RÚVZ nie je možné zotavovacie podujatie uskutočniť.[/bloc­kquote] Dôležitou súčasťou kontroly priebehu zotavovacieho podujatia je kontrola plnenia povinností zdravotníka. Pri nástupe detí na zotavovacie podujatie je povinný zisťovať, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie, je zodpovedný za zdravotnú dokumentáciu detí, prevezme od detí lieky a zabezpečí ich podávanie na základe vyjadrenia príslušného lekára. Sleduje tiež zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc, ošetruje chorých, hlási výskyt ochorení lekárovi v mieste konania zotavovacieho podujatia a o všetkom vedie zdravotný denník.

RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.