Hygienici ponúknu bezplatné rozbory vody

K osvetovým akciám pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý bude vo štvrtok 22. marca, sa tak ako každoročne pripojí aj banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ako uviedla jeho hovorkyňa Mária Tolnayová, občanom v tento deň ponúka

Monika Obrtalová

Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou či ochrany jej zdrojov. Obyvatelia z celého Banskobystrického kraja budú tiež môcť v odôvodnených prípadoch využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov, konkrétne na prítomnosť a množstvo dušičnanov a dusitanov.

Svetový deň vody bol po prvýkrát vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN v brazílskom Riu de Janeiro, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Pre rok 2012 je témou Voda a bezpečnosť potravín.

Zdroj: SITA

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.