Monika Földešiová Rôzne

Gogola a jeho nový nápad: Aha, ako chce robiť rozpočet

Príprava návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 je v Banskej Bystrici tento rok, na rozdiel od minulosti, iná. Novinkou je tzv. participatívny prístup. V praxi to znamená, že po spracovaní predbežného návrhu rozpočtu chce vedenie mesta osloviť priamo obča

Uvedený krok realizuje samospráva na základe odporúčaní Transparency International Slovensko. Primátor Peter Gogola pozýva všetkých Banskobystričanov, ktorí majú čas a snahu diskutovať a dozvedieť sa viac o pripravovanom rozpočte. Spoločné stretnutie je naplánované na 26. október 2012, v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Akým spôsobom bude samospráva hospodáriť s peniazmi všetkých daňových poplatníkov? Koľko peňazí má mesto k dispozícii? Kam smeruje najväčší balík financií v rámci rozpočtu mesta? Podobným otázkam sa bude venovať primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola na spoločnom stretnutí s občanmi, posledný októbrový piatok o 15,00 hod., v zasadačke č. 290.

Okrem harmonogramu tvorby rozpočtu na roky 2013 – 2015 sa občania dozvedia informácie o procese a pravidlách rozpočtovania. //„Najdôležitejším bodom stretnutia z hľadiska občanov je možnosť pripomienkovať návrh rozpočtu, resp. prezentovať svoje návrhy a predstavy. Cieľom stretnutia je získať spätnú väzbu od Banskobystričanov a poskytnúť im možnosť priamo sa podieľať na tvorbe rozpočtu a spolurozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude s financiami samosprávy narábať“, //konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

[blockquote]Na spoločnom stretnutí sa prítomní zároveň dozvedia, že aj v súčasnosti už má občan možnosť podieľať sa na prerozdeľovaní verejných financií. Stačí, ak sa zúčastňuje zasadnutí občianskych rád vo svojej mestskej časti. Každá mestská časť totiž dostáva jeden a pol eura na občana, ktoré sa väčšinou využívajú na kultúrno-spoločenské akcie, skrášľovanie verejných priestranstiev, podporu iných aktivít občanov a skvalitnenie ich života v jednotlivých volebných obvodoch. Ďalších 30 000 eur dostávajú mestské časti na stavebnú údržbu.[/bloc­kquote]

S výsledkami pripravovaného verejného zhromaždenia budú následne pracovať odborné útvary mestského úradu a poslanecký zbor. Pripomeňme, že zodpovednosť za prípravu a návrh rozpočtu majú odborné útvary samosprávy a za schválenie rozpočtu sú zodpovední poslanci mestského zastupiteľstva. Pozvánku na stretnutie primátora s občanmi a harmonogram prípravy návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2013 – 2015 nájdete na www.banskabystrica.sk.

Mesto Banská Bystrica

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM