FOTO: Veľká obnova ciest a chodníkov. TU všade sa Bystričania majú dočkať

Do začiatku zimného obdobia má samospráva ešte niekoľko plánov. Kde všade sa počíta s obnovou ciest a chodníkov?

Stavebné práce na Zvolenskej ceste a Poľnej ulici sú ukončené a v súčasnosti prebieha už len administratívna časť preberacieho konania. Obnovy ciest a chodníkov sa však dotkli aj ostatných mestských častí. V niektorých lokalitách je už čulý pracovný ruch, v iných sa s opravami ešte len začne. Do začiatku zimného obdobia má samospráva ešte niekoľko plánov.

Stavebné práce boli počas posledných dní viditeľné najmä na mostoch na Zvolenskej ceste ponad R1-ku a ponad rieku Hron. „Zamerali sa na výmenu štyroch poškodených mostových dilatácií. Vybúrané boli staré mostové spoje, odfrézoval sa pôvodných asfalt, vyčistila sa dilatačná medzera a vykonaná bola aj sanácia spodnej stavby mosta,“ uviedla Dominika Mojžišová, hovorkyňa primátora.

Stavebný ruch na sídliskách

Pracovné nasadenie nechýbalo ani na sídliskách. „V polovici septembra sa začalo s dlho očakávanou opravou povrchu miestnej komunikácie Pod Banošom v úseku od Dedinskej po Strmú ulicu v hodnote takmer 91 000 eur z Fondu dopravnej infraštruktúry,“ povedala Mojžišová s tým, že v týchto dňoch sa obnovuje aj druhá časť chodníka na Starohorskej ulici.

„Na opravy v tomto volebnom obvode sú pripravené aj chodníky na Karpatskej ulici pri poliklinike a pri bytovom dome č. 5 či vnútrobloková komunikácia Strážovská 1 – 4 v blízkosti materskej školy, celkom v objeme 60 000 eur,“ doplnila.

„Stavebný ruch je viditeľný aj na Fončorde, kde z rozpočtu stavebnej údržby obnovujeme vnútroblok Kpt. Nálepku – Wolkerova v hodnote 57 600 eur. Po obnove chodníkov na Tulskej ulici sa začalo s prácami aj na Moskovskej, a to v objeme 35 000 eur. Nový chodník a obrubníky už majú aj obyvatelia Bagarovej ulice,“ spomenula hovorkyňa.

Ako ďalej uviedla, v Radvani plánuje samospráva do konca roka z prostriedkov volebných obvodov vybudovať stavebný spomaľovací prah s priechodom pre chodcov na Bernolákovej ulici či opraviť chodník pri zastávke MHD na Sládkovičovej ulici. „Na týchto uliciach budeme upravovať aj bezbariérové priechody pre chodcov a doplníme bezpečnostné zábradlie v podchode pri základnej a materskej škole na Radvanskej ulici, všetko v hodnote 30 000 eur. V tejto lokalite budú tiež opravené schody do podchodu v rámci projektu z participatívneho rozpočtu mesta,“ pokračovala Mojžišová.

Okrajové časti sa dočkali tiež

Nezabudlo sa ani na okrajové časti. „Počas septembra sme v Kremničke obnovili vozovky na Čerešňovej a Brezovej ulici. Na Sládkovičovej ulici 74 – 76 v Podháji sa pracovalo na oprave chodníka a na Pršianskej ceste boli z prostriedkov volebného obvodu doplnené merače rýchlosti,“ vymenovala s tým, že v najbližších mesiacoch mesto plánuje vybudovať aj nové stojiská pre kontajnery na komunálny odpad na Smrekovej ulici v Rakytovciach. Celková hodnota týchto opráv je 30 000 eur.

„V Podlaviciach sa aktuálne pracuje na budovaní parkoviska na Povstaleckej ulici, no z prostriedkov volebných obvodov do opráv investujeme ďalších 60 000 eur,“ povedala Mojžišová, podľa ktorej bude obnovená miestna komunikácia na Bukovej ulici od otočky autobusov k poľnohospodár­skemu družstvu. Dlho očakávaných zmien sa dočkajú aj obyvatelia Lipovej a Limbovej ulice, kde je plánovaná obnova chodníkov. „Pracovať sa bude aj v časti Jakub, konkrétne na ceste k cintorínu,“ doplnila.

„V centre mesta, na Ulici 29. augusta 9 a 17, plánujeme do zimy vybudovať parkovacie plochy a stojisko na kontajnery. Do zoznamu opráv na tento rok je stále zaradený aj chodník na Námestí slobody k VÚB a Triede SNP 43 – 45 či vnútroblok na Ulici 29. augusta 4 – 8. Na Uhlisku nás čaká obnova príjazdovej komunikácie, ale aj lokálne opravy na parkovisku na Viestovej 26 – 28. Menšími opravami prejde aj vjazd do vnútrobloku Golianova 2 – 6,“ dodala na záver.

Zdroj: Dnes24.sk