Eurovoľby sú už za dverami: Pozrite si rozpis okrskov v Banskej Bystrici

V sobotu 24. mája sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Mesto Banská Bystrica určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude voliť. Pozrite si rozpis ulíc jednotlivých volebných okrskov.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Eurovoľby sú už za dverami: Pozrite si rozpis okrskov v Banskej Bystrici
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk
Číslo okrsku Ulice volebného okrsku Volebná miestnosť
1. Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, Jána Chalupku, Janka Kráľa, M.Hattalu, M.M.Hodžu, Murgašova, Na Troskách, Nad plážou, Ruttkaya Nedeckého, Tajovského 1 –21, 2 – 22, Tibora Andrašovana, Záhradná SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
2. M. Rázusa, Terézie Vansovej SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
3. Alexandra Matušku, Bakossova, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bottu, Katovná, Krížna, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Stoličková Základná škola, Bakossova 5
4. Dolná, F. Švantnera, J.Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Námestie SNP, Národná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie Základná umelecká škola J.Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6
5. Horná, Kukučínova, Nám.Š.Moysesa, Robotnícka, Železničiarska Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
6. Cesta k nemocnici, Československej armády, Petelenova Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5
7. Jegorovova, Partizánska cesta Základná škola, Trieda SNP 20
8. 29. augusta Základná škola, Trieda SNP 20
9. Námestie slobody, Trieda SNP 2 – 38, 1 – 31 Základná škola, Trieda SNP 20
10. Trieda SNP 33 – 73, 40 – 80 Základná škola, Trieda SNP 20
11. Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša, Profesora Sáru, Rudlovská cesta 2 – 54, 1 – 53, Skuteckého, Šoltésovej Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
12. Astrová, Azalková, Laskomerská, Muškátová ulica, Na Graniari, Slnečné stráne, Školská, Tajovského 24 – 40, 23 – 53 Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Tajovského 10
13. Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz Základná škola, Gaštanová 12
14. Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta Základná škola, Gaštanová 12
15. Králická cesta, Limbová, Lipová, Lúčičky, Na Kútinách, Ovčiarska ulica, Priehrada, časť obce Radvaň 13165, Ulička, Višňová Základná škola, Gaštanová 12
16. Gaštanová, Javorová Základná škola, Gaštanová 12
17. Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove, Šimona Jurovského, Základná škola, Bakossova 5  
18. Severná Základná škola, Bakossova 5
19. Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Nový Svet, Ovocná, Topoľová, časť obce Kostiviarska 10153 Materská škola, Jakubská cesta 77
20. Jozefa Mistríka, Uľanská cesta Budova bývalého MNV, Uľanská cesta 47
21. 9. mája, Hviezdoslavova, Na Starej tehelni, Pod Kalváriou, Pod rybou, Pod Turíčkou, Pod Urpínom, Žltý piesok, Základná škola, Golianova 8
22. Bellušova, Boženy Němcovej, Cesta k Smrečine, Družstevná, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy Základná škola, Golianova 8
23. Golianova, Mičinská cesta, Viestova Základná škola, Golianova 8
24. Majerská cesta, Stavebná Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94
25. Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta Budova bývalej základnej školy, Senická cesta 57
26. Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866 Základná škola, Hronská 47
27. Ametystová, Bronzová, Diamantová ulica, Jaspisová ulica, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Rubínová, Zlatá, Zafírová ulica Medená 1
28. Cintorínska, Podháj 1 – 49, 2 – 52, Pršianska cesta, Sládkovičova 2 – 48 Sokolovská Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova ul. 21
29. Sládkovičova 50 – 96 Fakulta zdravotníctva Sládkovičova ul. 21
30. Podháj 51 – 69, 56 – 102 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova ul. 21
31. Borovicová, Klenová ulica, Liesková ulica, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová Zvonica Rakytovská c.76
32. Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Šípková Trnková Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18
33. Iliašská cesta, Zvolenská cesta Zvolenská cesta 29 (bývalá budova zeleniny)
34. Bernolákova 14 – 58 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova ul. 21
35. Bernolákova 5 – 43 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova ul. 21
36. Bernolákova 1,3, Radvanská 25,29,30 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova ul. 21
37. Radvanská 1 – 24 Základná škola, Radvanská 1
38. Kalinčiakova, Sládkovičova 5 –13 Základná škola, Radvanská 1
39. Dlhá ulica, Námestie Ľudovíta Štúra, Poľná 1 – 17 Základná škola, Radvanská 1
40. Malachovská cesta, Poľná 2 – 102, 19 – 157, Stromová, Stupy Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
41. Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Letná, Mládežnícka 19 –47, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, časť obce Radvaň 2751, Stredná, Zimná Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
42. Družby 9 – 35, Mládežnícka 1 – 17, 2 – 38 Základná škola, Okružná 2
43. Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova Základná škola, Okružná 2
44. Družby 1 – 7, 2 – 18, Internátna 1, 2 – 32 Nová Základná škola, Okružná 2
45. Internátna 13 – 69 Základná škola, Okružná 2
46. Kyjevské námestie, Tulská 1 – 45 Základná škola, Moskovská 2
47. Tulská 2 – 38 Základná škola, Moskovská 2
48. Tulská 47 – 95, 64 – 74 Základná škola, Moskovská 2
49. Moskovská 30 – 48, Tulská 97 – 115, Vršacká ulica Základná škola, Moskovská 2
50. Moskovská 2 – 28, Oremburská 4 – 14 Základná škola, Moskovská 2
51. Moskovská 1 – 29 , Oremburská 1 – 15 Základná škola, Moskovská 2
52. Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená Základná škola, Spojová 14
53. Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nešporova, Sadová Domov dôchodcov SENIUM, Jilemnického 48
54. Švermova Základná škola, Spojová 14
55. Spojová, Trieda Hradca Králové 1 – 5 Základná škola, Spojová 14
56. Jazmínová, Šalgotarjánska, Trieda Hradca Králové 6 – 20 Základná škola, Spojová 14
57. Kvetinová, Trieda Hradca Králové 22 – 40 Základná škola, Spojová 14
58. Agátová, Dubová, Garbanka, Hlboká, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surovská, Veterná Základná škola, Ďumbierska 17
59. Haškova, Mateja Bela Základná škola, Ďumbierska 17
60. Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 – 85, 70 – 116, Strmá, Zdenka Mikulu Kultúrne stredisko Rudlová, Strmá 2
61. Ďumbierska, Ružová Základná škola, Ďumbierska 17
62. Beskydská, Fatranská Základná škola, Ďumbierska 17
63. Gerlachovská, Chabenecká Základná škola, Ďumbierska 17
64. Inovecká , Karpatská Základná škola, Pieninská 27
65. Krivánska Dom opatrovateľskej služby, Krivánska 22
66. Javornícka 1 – 53 Základná škola, Sitnianska 32
67. Javornícka 2 – 12 Základná škola, Sitnianska 32
68. Magurská 2 – 16, Pieninská Základná škola, Pieninská 27
69. Magurská 5 – 59 Základná škola, Pieninská 27
70. Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69 Základná škola, Pieninská 27
71. Rudohorská 1 – 27, Starohorská 6 – 38 Budova bývalej Základnej školy, Tatranská 10
72. Rudohorská 20 – 32 Základná škola, Sitnianska 32
73. Starohorská 31 – 49 , 40 – 70 Budova bývalej Základnej školy, Tatranská 10
74. Sitnianska 2 – 16, Starohorská 1– 29 Budova bývalej Základnej školy, Tatranská 10
75. Sitnianska 1 – 33, 18 – 32 Základná škola, Sitnianska 32
76. Strážovská, Tatranská 1 – 23 Budova bývalej Základnej školy, Tatranská 10
77. Tatranská 4 – 38 A Budova bývalej Základnej školy, Tatranská 10
78. Tatranská 40 – 96 Základná škola, Sitnianska 32
79. Tatranská 25 – 79 Základná škola, Sitnianska 32
80. Tatranská 81 – 109 Základná škola, Sitnianska 32

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame