Dochádza k likvidácii regionálnej tvorby?

Skupina nezávislých televíznych tvorcov, ktorá ešte v minulom roku pre štúdio verejnoprávnej televízie v Banskej Bystrici vyrábala dokumentárne a publicistické programy, sa obáva, že dochádza k postupnej likvidácii regionálnej televíznej tvorby. Likv

Monika Obrtalová

Podľa zástupkyne iniciatívy Michaely Tettlingerovej nezávislí tvorcovia boli za posledný rok svedkami viacerých zmien, ktoré neboli v súlade s rozvojom televízneho štúdia v regióne, a teda aj celej tvorby. Projekt súčasného riaditeľa štúdia RTVS v Banskej Bystrici Jána Zaťka podľa nej nie je verejne dostupný a z projektu generálnej riaditeľky RTVS Miloslavy Zemkovej sa o fúzii rozhlasu a televízie v regióne konkrétne kroky nedozvedeli. Celkový projekt banskobystrického štúdia nerieši šetrenie administratívneho aparátu, ako by sa zdalo, ale je likvidáciou tvorivých zložiek, keďže v novom roku došlo k okliešteniu ako publicistiky, tak aj spravodajstva.

Autorov iniciatívy znepokojuje aj fakt, že RTVS pripravuje predaj budovy banskobystrického štúdia, ktoré prešlo v ostatných rokoch čiastočnou modernizáciou samotnej budovy, priestorov, ale aj techniky. „Myslíme si, že sťahovanie smeruje len k zachovaniu výroby spravodajských príspevkov pre Bratislavu, na čo vystačia aj dva štáby s technikou, podľa vzoru komerčných televízií. Na to však nedoplatí len regionálna tvorba, ale aj celá kultúra v kraji,“ hovorí Tettlingerová. „Z vlastných pracovných skúseností vieme povedať, že spravodajstvo v komerčnej televízii je oklieštené na určitý druh správ. Región je tu prezentovaný v menšom časovom rozsahu a nepodáva presné a ucelené informácie. Aj preto je existencia verejnoprávnej televízie v regióne taká dôležitá,“ dodala.

Nezávislí televízni tvorcovia preto žiadajú zmenu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska s cieľom zachovať a dosiahnuť 20-percentný podiel regionálnych štúdií Banská Bystrica a Košice, zvlášť pre rozhlas a zvlášť pre televíziu na celoštátnych vysielacích okruhoch. Tiež požadujú zákonne uplatniť štatút regionálnych štúdií. Nezávislí banskobystrickí televízni tvorcovia už predostreli svoju výzvu na zastavenie likvidačných krokov smerom k regionálnemu štúdiu televízie poslancom mestského parlamentu v B. Bystrici a dnes ju predniesli aj poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Predsedu BBSK Vladimíra Maňku požiadali, aby sa u vedenia televízie informoval, aký je plán ďalšieho fungovania banskobystrického štúdia verejnoprávnej televízie, a aby sa obrátil na Radu RTVS a ministra kultúry SR a tlmočil im ich požiadavky.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.