Cyklofest a cyklostanovište. Mesto chce nové trendy...

Mesto Banská Bystrica a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica intenzívne spolupracujú pri rozvoji nemotorovej dopravy v meste. Budovanie cyklotrás a všetky aktivity s tým spojené si však vyžadujú vysoké finančné náklady, a preto je veľmi dôležité

Monika Obrtalová

Práve v tomto období prebieha verejné hlasovanie za podané projekty, ktoré by v prípade získania dostatočného množstva hlasov boli finančne podporené donormi. Výrazne by tak prispeli k rozvoju nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici. Neváhajte – aj váš klik môže rozhodnúť. Vyberte si jeden z dvojice projektov:

  1. Projekt „Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici“. Jeho výsledkom by bolo vybudované cyklostanovište na Huštáku. Typový projekt cyklostanovišťa by slúžil ako model pre vybudovanie ďalších cyklostanovíšť na území Banskej Bystrice, ktoré by mali byť podľa navrhnutého Generelu nemotorovej dopravy vybudované na všetkých sídliskách a dôležitých miestach s vyššou koncentráciou obyvateľov (peších, cyklistov a cykloturistov).
  2. Projekt „Nemotorová doprava, jej význam pre mesto a jeho obyvateľov“. Výsledkom projektu by mohlo byť zriadenie dopravného ihriska v Banskej Bystrici a organizovanie akcií, ktoré prispievajú práve k osvete o užitočnosti bicykla, ako dopravného prostriedku v meste (Cyklofest a Do práce na bicykli).

Viac o projektoch, víziách a plánoch týkajúcich sa rozvoja nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici sa môžete dozvedieť v dňoch 1. a 2. augusta 2012 na Huštáku a v Sásovej (Rudohorská ulica pred inkubátorom), v čase od 14,00 – 18,00 hod. Na otázky a pripomienky budú reagovať projektoví manažéri a aktivisti.

Mesto Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.