Chrípka výrazne ustupuje

V poradí už 27. kalendárny týždeň bol v Banskobystrickom kraji v znamení výraznejšie zníženého výskytu akútnych respiračných (ARO) aj chrípkových ochorení CHPO). Oproti 26. týždňu klesol výskyt ARO o vyše 28 percent, výskyt chrípky a jej podobných oc

Monika Obrtalová

Výskyt ARO je nižší takmer o 15 percent, výskyt CHPO takmer o 50 percent. Lekári v tomto regióne ani tento týždeň neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. V medzitýždňovom porovnaní klesol aj počet komlikácií z akútnych respiračných ochorení zo 3,7 na 0,7 percenta.

Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 8 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 2prípadoch, tentoraz sa nevyskytol žiaden prípad zápalu pľúc. Najvyšší počet skomplikovaných ochorení horných dýchacích ciest a chrípky sa prejavil vo vekovej skupine seniorov nad 60 rokov – až 11,5 percenta. Minimálny počet komplikácií sa vyskytlo u detí od tých najmenších až po adolescentov.

V 27. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 44 percent lekárov pre deti a dorast a 38 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 1478 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 572 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 101 prípadoch, čo je chorobnosť 40 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 297 prípadov. V počtoch chorých nasledujú okresy Žiar nad Hronom (198), Žarnovica (190) a Poltár (187). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Poltár, nasleduje okres Banská Bystrica, Lučenec a Žarnovica.

Z hľadiska veku je v absolútnych číslach aktuálne najvyšší počet chorých na ARO aj CHPO u ľudí v produktívnom veku od 20 do 59 rokov, pomerne vysoká chorobnosť je u prázdninujúcich detí základných škôl, ako aj u najmenších detí od 0 do päť rokov, kde lekári evidujú chorobnosť 2067 prípadov na 100 tisíc detí tohto veku. Len o niečo nižšia je ešte stále medzi žiakmi stredných škôl. V týchto vekových kategóriách je predpoklad znižovania chorobnosti v dôsledku letných prázdnin.

RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.