Chrípka sa stále nechce vzdať

Aj keď epidemiológovia už neočakávali vzostup chorobnosti na chrípkové ochorenia, predsa bol tento týždeň v Banskobystrickom kraji v znamení jej zvýšeného výskytu. Oproti 28. Kalendárnemu týždňu vzrástol výskyt chrípky a jej podobných ochorení o vyš

Monika Obrtalová

Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Napriek tomu sa v porovnaní s 28. Kalendárnym týždňom sa zvýšil aj počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení z 1,5 na 4 percentá. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (25 prípadov), zápalmi stredného ucha (16) a v 15 prípadoch zápalmi pľúc.

V 29. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 48 percent lekárov pre deti a dorast a 42 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 1395 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 487 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 100 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 35 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO s približne rovnakým výskytom je v absolútnych číslach v okresoch Žiar nad Hronom, Lučenec, Revúca, Žarnovica a Banská Bystrica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Revúca, Lučenec, Banská Bystrica. Z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov a prázdninujúce deti základných škôl.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.

RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.