Chrípka rastie podľa predpokladov

Tak ako uplynulý týždeň predpokladali epidemiológovia, zvýšil sa v 5. kalendárnom týždni tohto roku rovnako výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), tak aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPPO). V prvom prípade ide v medzitýždňovom o vzostup

Monika Obrtalová

V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka je však výskyt týchto chorôb nižší v oboch prípadoch o polovicu. Hlásenia o počte chorých podalo v 5. kalendárnom týždni banskobystrickému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 58 percent lekárov pre deti a dorast a 49 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Táto inštitúcia v sledovanom týždni eviduje v absolútnych číslach 5874 chorých na ARO), čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1746 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 841 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 250 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach opäť ako uplynulý týždeň v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 900 prípadov, nasledujú okresy Rimavská Sobota s takmer 800 prípadmi, Žiar nad Hronom (576), Revúca (561), Veľký Krtíš (530 prípadov). Porovnateľný počet chorých na ARO je aj v okresoch Zvolen a Banská Bystrica. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okrese opäť v okrese Lučenec, nasledujú okresy Veľký Krtíš, Revúca, Banská Štiavnica a Poltár.

Z hľadiska veku najvyššia chorobnosť na ARO aj CHPO je v skupine žiakov základných škôl (6 až 14– ročných ), ktorá predstavuje vyše 5893 na 100 tisíc detí tejto vekovej skupiny. Vysokú chorobnosť evidujú epidemiológovia aj medzi 0 až 6 ročnými deťmi (4616 prípadov na 1000 tisíc detí tohto veku). Len o niečo menej prípadov týchto ochorení sa vyskytuje medzi adolescentmi (15 až 19 roční). V sledovanom týždni sú s chorobnosťou na tom lepšie, ako po ostatné týždne seniori, najnižšia chorobnosť je však medzi ekonomiky aktívnym obyvateľstvom.

Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). V porovnaní so 4. kalendárnym týždňom (3 percentá) sa o vyše 5 percent zvýšil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín zápalmi stredného ucha a zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 22,4 percent, sa vyskytlo vo vekovej skupine 0 až 5-ročných detí, k 11 percentám sa blíži aj výskyt komplikácií medzi deťmi základných škôl.

Žiadne komplikácie nezaevidovali lekári medzi adolescentmi, ľuďmi v produktívnom veku a seniormi. Epidemiológovia upozorňujú, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom a útočiacim na dýchacie cesty nemožno podceňovať. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a prípadné epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám. Odporúčajú zvýšený príjem vitamínov, pohyb a v prípade ochorenia chrípku vyležať.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.