Chrípka nás stále neopustila

Aj keď sa vo všeobecnosti neočakával ďalší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, ako aj na chrípku a jej podobné ochorenia, predsa bol uplynulý týždeň v znamení miernejšieho, ale predsa zvýšeného výskytu týchto chorôb. Na pôvode ochoren

Monika Obrtalová

V 18. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 55 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) 4380 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1375 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 532 prípadoch, čo je chorobnosť 167 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Počet ARO v tomto týždni je o vyše päť percent nižší, ako bol v rovnakom období vlaňajška, výskyt CHPO je v medziročnom porovnaní približne na rovnakej úrovni. Epidemiológovia nezaznamenali žiadny výskyt závažného akútneho respiračného ochorenia.

Najvyšší počet chorých je v absolútnych číslach v okrese Banská Bystrica, kde evidujú lekári takmer 630 prípadov. V počtoch chorých nasledujú okresy Lučenec (599), Veľký Krtíš (525) a Žiar nad Hronom. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Veľký Krtíš, Revúca, Lučenec a Banská Bystrica. Počet komplikácii však s sledovanom týždni klesol z 5,3 na 3,7 percenta. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (86 prípadov), zápalmi stredného ucha (50) a v 26 prípadoch zápalmi pľúc.

Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť na ARO u žiakov základných škôl – takmer 4753 prípadov a na CHPO 577 prípadov na 100 tisíc detí tejto vekovej skupiny. Len o niečo nižšiu chorobnosť – vyše 3480 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, zaznamenali lekári u žiakov stredných škôl, s pomerne vysokou chorobnosťou zápasia v týchto dňoch aj ľudia v produktívnom veku (takmer 3390 prípadov na 100 tisíc obyvateľov). Nízku chorobnosť si v tomto týždni udržali najmenšie deti (0–5 rokov) a seniori.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.