Chrípka naďalej mierne stúpa

Po minulotýždňovom ustálení výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) a pomerne výraznom zvýšení počtu ľudí chorých na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja sa situácia zmiernila. Výskyt ARO aj CH

Monika Obrtalová

Epidemiológovia v Banskobystrickom kraji evidujú v absolútnych číslach 1531 chorých na ARO, čo je prepočítaná chorobnosť 534 na 100 tisíc ľudí, a 77 prípadov CHPO s prepočítanou chorobnosťou vyše 27 na 100 tisíc obyvateľov. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt ARO porovnateľný, výskyt chrípky je však nižší o 48 percent.

Tieto analýzy vznikli na základe hlásení 46 percent lekárov pre deti a dorast a 42 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Je to pomerne malý počet hlásiacich lekárov, čím môžu vznikať isté rozdiely medzi skutočným a evidovaným počtom chorých. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval ani tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na etiológii (pôvode) ochorení podieľajú predovšetkým adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom.

V 33. kalendárnom týždni však aj napriek tomu síce mierne (o necelé percento) ale predsa stúpol počet komplikácií zo zápalových ochorení horných dýchacích ciest, ako aj chrípky na 1,7 percenta. Ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 11 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 13 prípadoch a len v dvoch prípadoch zápalmi pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine seniorov nad 60 rokov – ostatné vekové skupiny sú na tom približne rovnako.

V 33. kalendárnom týždni najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Žiar nad Hronom ( 317), Rimavská Sobota (202), ale aj v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Žarnovica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, nasleduje okres Lučenec, Banská Štiavnica a Poltár. ARO aj CHPO najviac postihlo ( v absolútnom počte chorých) ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ale aj najmenšie deti od 0 do päť rokov a 6 až 14. ročné deti. Najmenej chorých je medzi adolescentmi a vekovou skupinou seniorov.

RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.