Chrípka je na rovnakej úrovni ako minulý týždeň

Podľa očakávania epidemiológov sa v týchto dňoch v Banskobystrickom kraji ustálil počet akútnych respiračnýchaj chrípkových ochorení. V 19. kalendárnom týždni nastal v prípade ARO pokles o šesť percent, počet chorých na chrípku a chrípke podobných oc

Monika Obrtalová

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt ARO nižší o desatinu, no na chrípku ochorelo o šesť percent ľudí viac ako vlani. Štatistiku ochorení analyzovali odborníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na základe hlásení 48 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Upozorňujú, že na etiológii ochorení sa momentálne podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom.

V 19. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 3927 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1293 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 506 prípadoch, čo je chorobnosť 167 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Epidemiológovia nezaznamenali žiadny výskyt závažného akútneho respiračného ochorenia. Najvyšší počet chorých je v absolútnych číslach opäť v okrese Banská Bystrica, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 626 prípadov. V počtoch chorých nasledujú okresy Veľký Krtíš (545) Lučenec (450), Žiar nad Hronoom (495) a Žarnovica (390).

Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Veľký Krtíš, Revúca a Banská Bystrica. Počet komplikácii však s sledovanom týždni sa v porovnaní v uplynulým udržal približne na rovnakej úrovni- 3,5 percenta. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest ako aj chrípky sa skomplikovali zápalmi dutín (74 prípadov), zápalmi stredného ucha (42) a v 21 prípadoch zápalmi pľúc.

Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť na ARO u detí predškolského veku- od 0 do päť rokov, kde je chorobnosť v prípade ARO 4584 a v prípade CHPO 570 prípadov na 100 tisíc detí tejto vekovej skupiny. O niečo nižšiu chorobnosť na ARO – 3485 prípadov na 100 tisíc detí tejto vekovej skupiny, zaznamenali lekári u žiakov základných a 3317 prípadov na 100 tisíc detí v tomto veku u adolescentov. Nízku chorobnosť si v tomto týždni naďalej udržiavajú ľudia v produktívnom veku (od 20 do 59 rokov) a seniori.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.