Chrípka je na minulotýždňovej úrovni

V 8. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 61 percent lekárov pre deti a dorast a 56 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj v absolútnych čí

Monika Obrtalová

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 1193 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 317 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s uplynulým týždňom je výskyt týchto ochorení približne na rovnakej úrovni. V medziročnom porovnaní dosiahol výskyt ARO takmer vlaňajšiu úroveň, výskyt chrípky a jej podobných ochorení je nižší o 15,5 percenta.

Najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach je tentoraz v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 1228 prípadov, ale aj v okresoch Rimavská Sobota (1157 chorých) a Banská Bystrica (901 chorých). O niečo nižší a porovnateľný počet chorých evidujú lekári hlásiaci v tomto týždni v okresoch Veľký Krtíš, Brezno, Poltár, Zvolen i Žiar nad Hronom. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese opäť v okrese Lučenec, nasledujú okresy Veľký Krtíš, Brezno a Revúca.

Z hľadiska veku ochorenia na ARO najviac postihujú v absolútnych číslach vekovú skupinu 6– až 14-ročných detí (2386 prípadov), ako aj skupinu najmenších detí od 0 do 6 rokov (1980 chorých). Nasleduje tentoraz skupina seniorov s počtom 1455 chorých. Najvyšší výskyt CHPO je tentoraz medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov a deťmi základných škôl. Chrípkové ochorenia v takmer rovnakom počte chorých sa vyskytli medzi adolescentmi a seniormi. Najmenej ochorení na ARO aj CHPO sa tentoraz vyskytuje medzi ekonomicky činným obyvateľstvom.

Hygienici zavreli z dôvodu vysokej chorobnosti detí Základnú školu v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota a dve materské školy- v Babinej v okrese Zvolen a v Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica. Lekári v tomto regióne neevidovali tentoraz žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). V porovnaní so 7. kalendárnym týždňom sa zo 4 na 2,7 percenta znížil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 116 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 39 prípadoch a v 52 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 3,8 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine 6– až 14-ročných detí, do 2,5 percenta komplikácií sa vyskytlo medzi adolescentmi (15 až 19 roční) a najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov. Najmenej komplikácií z uvedených ochorení je medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.

Epidemiológovia opätovne upozorňujú, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom a útočiacim na dýchacie cesty nemožno podceňovať. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a prípadné epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.