Jakub Forgács Správy

Čaká vaše dieťa zápis do bystrickej škôlky? Poznačte si tieto TERMÍNY

Aký je časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy v našom meste? Prinášame vám ucelený prehľad!

Ilustračný obrázok k článku Čaká vaše dieťa zápis do bystrickej škôlky? Poznačte si tieto TERMÍNY
3
Galéria

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2020/2021 sa realizuje v dňoch od 27. do 29. apríla 2020 v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 v jednotlivých materských školách. Informuje o tom Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže na webovej stránke mesta.

Ako sa píše na stránke, žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou – potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne v klientskom centre mestského úradu alebo si ju aj s povinnou prílohou stiahne z webovej stránky mesta Banská Bystrica.

„Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnou prílohou, zákonný zástupca dieťaťa odovzdá spravidla v čase zápisu riaditeľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,“ uvádza Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže s tým, že v prípade cudzincov, zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a pobytovú kartu, príp. svoj cestovný pas.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy:

  • Radvaň, Fončorda, Podlavice – 27. 4. 2020: MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22
  • Rudlová – Sásová – 28. 4. 2020: MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63
  • Centrum mesta – 29. 4. 2020: MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82, ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5

„Zápis detí do MŠ 9. mája 26 sa uskutoční dňa 29. 4. 2020 v priestoroch Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica v zasadačke č. 290 (2.poschodie) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 z dôvodu dokončenia rekonštrukčných prác v materskej škole,“ píše sa na webe.

Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.

Záujmom Mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. „V prípade ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne zákonnému zástupcovi dieťaťa možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, kde bude voľné miesto,“ dodáva Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže, ktorý bude v prípade akýchkoľvek zmien informovať ľudí na stránke mesta.

Foto: ilustračné

Škôlka
3
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie