Bystrickí študenti a ich zaujímavý nápad: Pod Urpínom chcú vlastnú televíziu!

Rada študentov mesta Banská Bystrica sa už druhýkrát stretla s vedením mesta. Jej členovia poukázali na potrebu pracovníka s mládežou na mestskom úrade. Prejavili tiež záujem o spoluprácu s partnerskými mestami a vznik študentskej televízie.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Bystrickí študenti a ich zaujímavý nápad: Pod Urpínom chcú vlastnú televíziu!
Zdroj: Dnes24.sk

Stretnutie sa konalo v Záhrade, Centre nezávislej kultúry a nieslo názov Raňajky s primátorom. Cieľom podujatia bolo upevniť spoluprácu poradného orgánu primátora so samosprávou.

Primátor ocenil aktivitu mladých Bystričanov

Prvým z bodov programu, ktorým predseda Rady študentov mesta Banská Bystrica otvoril stretnutie, bola potreba pracovníka s mládežou na mestskom úrade. Podľa neho by mal byť takýto koordinátor rešpektovaný nielen mladými ľuďmi, ale aj poslancami a pracovníkmi Mestského úradu. Po spoločnej dohode bude úlohou Rady študentov v najbližšom období naštartovať diskusie o tejto téme a hľadať vhodnú osobu na túto pozíciu. Dočasne preto túto pozíciu prevezme viceprimátorka Katarína Čižmárová.

"Som veľmi rád, keď vidím, že mladí ľudia v Banskej Bystrici sú aktívni a chcú robiť veľa pre to, aby bola Banská Bystrica vnímaná ako dynamické a atraktívne mesto mladých. Ponúkol som im participáciu na niektorých podujatiach, ktoré majú podľa môjho názoru veľký význam pre naše mesto. Ich zapojenie sa môže byť pre tieto podujatia len prínosom,“ povedal na stretnutí primátor mesta Banská Bystrica.

Radi by spolupracovali s partnerskými mestami Bystrice

V diskusii sa otvorila aj téma spolupráce Rady študentov s partnerskými mestami Banskej Bystrice. Ako pripomenula členka Rady študentov Lucia Hlavatá, mesto pod Urpínom má až 19 partnerských miest, čo znamená príležitosť pre dlhodobú spoluprácu aj na úrovni mladých ľudí. Vedenie mesta Banská Bystrica chce podať študentom pomocnú ruku aj v tejto oblasti a osloviť najmä partnerské mestá Hradec Králové a Salgotarián.

„Teší nás záujem vedenia mesta, ktoré sa pravidelne zúčastňuje našich podujatí. Dnešné stretnutie hodnotím ako veľmi prínosné. Nieslo sa v neformálnej atmosfére a dospeli sme k mnohým dôležitým záverom. Jedným z nich je aj výzva stať sa prvým mestom, ktoré by v praxi zrealizovalo Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 – 2020 na regionálnej úrovni,“ povedal Jaroslav Dodok, predseda Rady študentov mesta Banská Bystrica.

Študentská televízia pod Urpínom

Študenti prejavili záujem vytvoriť v meste Banská Bystrica aj študentskú televíziu. Význam takéhoto projektu podporil aj prítomný hosť Jaroslav Červinka, ktorý inicioval Dubnickú televíziu vo svojom regióne. :Vítam iniciatívu mladých ľudí v našom meste. Som hlboko presvedčená, že je potrebné dať im priestor a tam, kde sa dá, im aj pomôcť ,“ zhodnotila viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová.

Foto: mesto Banská Bystrica

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame