Bystrica má schválený nový rozpočet. Na čo všetko sa nájdu peniaze?

Opravy ciest aj viac peňazí na participatívny rozpočet. Pozrite, aký rozpočet schválili mestskí poslanci!

Jakub Forgács

Mesto pod Urpínom má platný zákon roka. Schválili ho mestskí poslanci v utorok na svojom zasadnutí. Rozpočet mesta Banská Bystrica je zostavený ako vyrovnaný a v roku 2018 počíta s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 75,3 milióna eur. Výdavková časť zohľadňuje priority mesta v pokračujúcich investíciách do miestnych komunikácií, mestských objektov či parkovacej politiky, a to s maximálnym využitím dostupných zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Opravy ciest

Ako pripomína dôvodová správa, pokiaľ ide o komunikácie, okrem bežnej stavebnej údržby v objeme 460 000 eur, bude prebiehať oprava dvoch cestných úsekov Zvolenská cesta a Poľná ulica vysúťažená v tomto roku v sume takmer 1,6 milióna eur. Plánuje sa tiež budovanie komunikácie na Jegorovovej ulici, projektová dokumentácia na komunikácie Mičinská cesta, Tatranská ulica, budovanie parkovísk na Tulskej a Povstaleckej ulici. Pokračuje aj príprava na budovanie cyklotrás. Do volebných obvodov je plánovaná čiastka okolo 270 000 eur.

Aj v budúcom roku bude pre mesto prioritou realizácia schválených alebo plánovaných projektov z eurofondov v prípade materských škôl. Na ich údržbu a rekonštrukciu vyčlenilo ďalšie prostriedky, a to aj z vlastných zdrojov.

Viac na participatívny rozpočet

V roku 2018 sa zvyšujú príspevky na údržbu trávnikov, zelene, pieskovísk či ihrísk, výsadbu kvetinových záhonov, údržbu oddychového miesta v Sásovskej doline. Mesto opätovne vyčlenilo prostriedky na výmenu kremačných pecí a zdvihlo sumu určenú na participatívny rozpočet na 40 000 eur. Na dotačné podpory pôjde takmer 1,6 milióna eur.

Súčasťou schvaľovaného zákona roka bol aj návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020. Ten je zostavený ako prebytkový.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR