Bystrické prvenstvo: Máme najviac dobrovoľných strážcov poriadku v celej republike

Naše mesto sa môže popýšiť nevšedným prvenstvom. Banskobystrické ulice spolu s políciou pomáhajú chrániť, bez nároku na plat, desiatky dobrovoľných strážcov poriadku. Nikde inde na Slovensku ich nenájdete viac, ako u nás.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Bystrické prvenstvo: Máme najviac dobrovoľných strážcov poriadku v celej republike
Foto: Marcel Páleš / Zdroj: Dnes24.sk

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú polícii. Najviac z nich, až 184, je práve v Banskej Bystrici. V závese za našim mestom zostali Nitra (162), Trenčín (28) a najmenej dobrovoľných strážcov má Bratislava (16).

Pravdepodobne najdlhšie, až sedem rokov, je dobrovoľníkom na obvodnom oddelení Policajného zboru v Banskej Bystrici Zdenko Záslav. Úzko spolupracuje s policajnými špecialistami na práci v komunitách. Taktiež aktívne pomáha pri preventívnych akciách, najmä v súvislosti s nosením reflexných prvkov chodcami, predovšetkým žiakmi na priechode pre chodcov v blízkosti základnej školy.

„Už z názvu je jasné, že dobrovoľný strážca poriadku pomáha bez nároku na plat. Je nápomocný najmä poriadkovým, dopravným a hraničným policajtom. Má dobrú miestnu znalosť, pozná obyvateľov aj najčastejšie problémy danej lokality. Policajtom pomáha na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice. Úlohy plní vždy za prítomnosti policajta. Môže zastavovať vozidlá v prípade, že je poškodená cesta, stala sa nehoda, alebo si to vyžaduje bezpečnosť účastníkov na cestách,“ vysvetlila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.

Dobrovoľným strážcom poriadku sa môže stať každý, kto splní niekoľko základných zákonných podmienok. V prvom rade je potrebné dosiahnuť vek 21 rokov, byť spôsobilým na právne úkony a medzi občanmi pôsobiť dôveryhodne. Prínosom je samozrejme miestna a osobná znalosť, to však nie je podmienkou. Osobu na prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku navrhuje obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. „Takéhoto dobrovoľníka prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru príslušný riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení všetkých podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku dostane preukaz, ktorým sa preukazuje ako strážca poriadku,“ objasnila ďalej Baloghová.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame