Bystrické holuby končia v eutanačnej debne

Pred pár dňami ukončili v krajskom meste a blízkom okolí odchyt holubov, ktorý sa realizuje najmä v zimných mesiacoch a na jar. Pracovníkom odchytovej stanice sa podarilo túto sezónu len na streche Slovenskej akadémie vied zajať cez 200 holubov a ďal

Monika Obrtalová

Pracovníci odchytovej stanice sa realizujú až po dôkladnom preskúmaní terénu a monitoringu najčastejšieho výskytu holubov. „Z výsledku tohto monitoringu sme schopní určiť najefektívnejšie miesta odchytu. Celý tento krok konzultujeme s kompetentnou osobou na meste, ktorá má najviac informácií o problémoch s holubmi, ktoré nahlasujú občania,“ vysvetľuje postup pri takejto práci Miroslav Lichý, ktorého firma odchyt holubov zabezpečuje. Pasce na holuby sú potom rozmiestnené na strechách najvyšších budov v dohodnutej lokalite. „Pasce sú stále monitorované a zhruba trikrát do týždňa ich vyprázdňujeme. Záleží to samozrejme od množstva holubov, ktoré sa do pasce chytia,“ vysvetľuje Lichý.

Odchyt holubov realizujú odborníci najmä v zimných a jarných mesiacoch. V tomto období majú totiž vtáky menšie zábrany pri hľadaní potravy a oveľa ľahšie sa tak chytia do pasce. Chytené vtáky potom idú do eutanačnej debny, kde ich veterinár utratí a odtiaľ putujú do kafilérie. „Ako najdôležitejšie lokality tohtoročného odchytu boli vybrané Kyjevské námestie a Severná ulica. Ďalšou lokalitou odchytu bola poliklinika v Sásovej, na ktorej sme odchyt opakovali po minulom roku. Z celkového množstva odchyteného v minulom roku v Sásovej sa teraz odchytilo len 10%, to znamená že sme zredukovali množstvo holubov na tomto sídlisku o takmer 90% pôvodnej populácie,“ vysvetľuje Lichý. Nežiadúci výskyt holubov môžu občania nahlásiť prostredníctvom webovej stránky www.odchytholubov.sk alebo sa obrátiť priamo na magistrát, ktoré takúto činnosť dotuje sumou 3500 eur ročne.

moo

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.