Bystrické chodníky čistia aj nezamestnaní. Mesto však žiada o pomoc aj obyvateľov

Podľa novely zákona má mesto povinnosť zabezpečiť zimnú i letnú údržbu na všetkých svojich komunikáciách pre peších. Najväčší problém predstavuje nedostatok pracovnej sily.

V predchádzajúcom zimnom období samospráva zabezpečovala čistenie 165 000 m² chodníkov, schodov a spevnených plôch pre peších prostredníctvom dodávateľa služieb zimnej údržby. „Podľa novely zákona má povinnosť zabezpečiť zimnú i letnú údržbu na všetkých svojich komunikáciách pre peších celkom na ploche takmer 450 000 m², čo je trojnásobok pôvodnej plochy. Najväčší problém predstavuje nedostatok pracovnej sily, a preto neustále hľadáme ďalšie dostupné možnosti,“ uviedla hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

„Tak ako ostatné krajské mestá, ani Banská Bystrica nie je tento rok schopná v plnej miere zabezpečiť povinnosti správcov komunikácií pre peších, ktoré vyplývajú zo zmeny cestného zákona. Mesto však hľadá riešenia pre toto zimné obdobie v spolupráci s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je,“ pokračovala.

Soľ dodá ľuďom mesto

Do zimnej údržby chodníkov je podľa jej slov zapojená príspevková organizácia ZAaRES, nezisková organizácia Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. „Riešenie vidíme aj v zmluvnej spolupráci s podnikateľskými subjektami v meste. Na dobrovoľnú spoluprácu sme oslovili aj obyvateľov mesta prostredníctvom správcovských organizácií, ktoré zabezpečujú správu bytových domov s tým, že jednotlivým spolupracujúcim bytovým domom budeme postupne distribuovať posypovú soľ na náklady mesta,“ uviedla ďalej hovorkyňa.

„Obyvateľov mesta žiadame najmä o trpezlivosť. Všetky dostupné mechanizmy, ale aj pracovníci, ktorí zabezpečujú ručné čistenie sú v teréne a usilujú sa o to, aby bola situácia v prípade sneženia čo najskôr pod kontrolou. Samospráva však aj napriek tomu nebude schopná vyčistiť všetky chodníky v požadovanom rozsahu. Vyzývame preto všetkých, ktorí chcú a majú možnosť pomôcť, aby tak urobili,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Kontaktná osoba pre dodanie posypovej soli: Ing. Ivan Zehnal (ivan.zehnal@banskabystrica.sk).

„Na zimnú údržbu chodníkov je v roku 2019 vyčlenených 690 000 eur z mestského rozpočtu. Aj napriek tomu, že suma je oproti minulým rokom navýšená, na pokrytie nákladov pravdepodobne nebude stačiť. Závisí to najmä od poveternostných podmienok. Väčší problém však mesto vidí v nedostatku pracovnej sily,“ povedala Mojžišová.

Nové verejné obstarávanie

Nová legislatíva bola podľa Mojžišovej prijatá v priebehu rozpočtového obdobia. „V tom čase nebola k dispozícii pasportizácia nových chodníkov v meste v takom rozsahu, aby mohli byť podklady použité v súťažných podmienkach potrebných pri verejnom obstarávaní, ktorého výsledok a čas ukončenia bol neistý. Najmä z týchto dôvodov mesto nemohlo zrealizovať veľké verejné obstarávanie na jedného dodávateľa komplexnej letnej i zimnej údržby. Samospráva však zazmluvnila lokálnych dodávateľov, čím sa aspoň čiastočne vyriešil problém s údržbou počas tohto zimného obdobia,“ dodala Mojžišová.

„Pokiaľ ide o ďalšie obdobie, prebehne veľké verejné obstarávanie na nového dodávateľa komplexnej letnej a zimnej údržby a veríme, že budúce zimné obdobie tak budeme schopní zabezpečiť údržbu v plnom rozsahu,“ doplnil Nosko.

Pozrite si v priloženej fotogalérii, ako vyzerá Bystrica pod bielou perinou!

Zdroj: Dnes24.sk