Jakub Forgács Rôzne

Bystričania sa môžu zbaviť nebezpečného odpadu: Kompletný prehľad zberu ulica za ulicou

Nebezpečný odpad tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto rizika, a preto aj tento rok umožní obyvateľom, aby ho odobzdali do mobilného zberu.

Ilustračný obrázok k článku Bystričania sa môžu zbaviť nebezpečného odpadu: Kompletný prehľad zberu ulica za ulicou
Zdroj: Dnes24.sk

Občania, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie, odovzdajú odpad pracovníkom firmy Detox Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

Nebezpečné látky, ktoré môžete odovzdať:

Autobatérie a batérie; farby; fotografický papier; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické olej; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; drobné stavebné odpady s obsahom nebezpečných látok (azbest) a pod.

Občania Banskej Bystrice môžu odovzdať vyseparovaný nebezpečný odpad aj mimo termínov mobilných zberov a to každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod. v prevádzke spoločnosti Detox na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici (tel. č. 048/471 25 51, 0905 323 323, www.detox.sk).

Harmonogram mobilného zberu

1.kolo – 21.09.2013 – Trasa A – Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Jána Švermu parkovisko pri rešt. Úsvit 7:30 – 7:45
Internátna parkovisko pri stredisku Astra 7:50 – 8:05
Slnečná pred byt. domami č. 2 – 4 8:10 – 8:25
Internátna otočka MHD 8:30 – 8:45
Tulská bývalá otočka MHD 9:30 – 9:45
Moskovská pri zastávke MHD 9:50 – 10:00
Oremburská pri nákupnom stredisku 10:05 – 10:20
Mládežnícka rešt. Mladosť – parkovisko 10:25 – 10:40
Okružná parkovisko pri čistiarni 11:20 – 11:30
Spojová parkovisko pri stred. Šalgotarián 11:35 – 11:50
Trieda Hradca Králové pri zastávke MHD (obchod) 12:00 – 12:15
Gaštanová parkovisko pred ZŠ 12:30 – 12:45
Mlynská križovatka na Čiertolí 13:00 – 13:10
Lúčičky 26   13:15 – 13:30

Trasa B – FL6

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Na Graniari Astrová (zber. miesto sep. odpadu) 7:30 – 7:45
Azalková   7:50 – 8:05
Jána Bakossa medzi byt. domami č. 42 – 44 8:20 – 8:40
Severná parkovisko pri drev. Obchode 8:45 – 9:05
Ľuda Ondrejova parčík 9:10 – 9:30
Jakubská cesta pri pohostinstve 9:35 – 9:55
Nový Svet bývalá otočka MHD 10:00 – 10:15
Uľanská cesta oproti kostolu 10:20 – 10:35
M. Rázusa 23 Fortnička 10:55 – 11:10
J. Cikkera – F. Švantnera križovatka pri divadle 11:15 – 11:25
Mičinská cesta 32 parkovisko 11:30 – 11:50
Golianova – Uhlisko oproti ZŠ 11:55 – 12:15
Viestova – Uhlisko parkovisko oproti požič. Intersonic 12:20 – 12:30
Trieda SNP pred ZŠ 12:35 – 12:50
Trieda SNP oproti športovému gymnáziu 12:55 – 13:10

2. kolo – 28.09.2013 Trasa C – Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Strmá – Rudlová pohostinstvo (pod zvonicou) 7:30 – 7:50
Hlboká č. 1 parkovisko pri obchode 7:55 – 8:15
Ďumbierska obchodné stredisko Obušok 8:20 – 8:40
Belveder pri detskom ihrisku 8:50 – 9:05
Poľná – Malachovská cesta potraviny Stupy 9:40 – 10:00
Poľná pri garážach oproti ZŠ Mládežnícka 10:00 – 10:15
Bernolákova oproti byt. domu č. 9 (parkovisko) 10:20 – 10:35
Radvanská oproti byt. domu č. 2 (parkovisko) 10:35 – 10:50
Rudlovská cesta pohostinstvo „Na rázcestí“ 11:30 – 11:40
Tatranská parkovisko domy č. 2, 4, 6 11:45 – 12:00
Tatranská parkovisko pred Saleziánmi 12:05 – 12:20
Starohorská medzi byt. domami č. 38 – 40 12:25 – 12:40
Rudohorská zast. MHD pri potravinách IDA 12:45 – 13:00

Trasa D – FL6

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
A. Sládkoviča parkovisko pri pošte 7:30 – 7:45
Podháj za ihriskom (IBV) 7:50 – 8:05
Podháj pri byt. dome č. 43 (ihrisko) 8:10 – 8:25
Čerešňová oproti zastávke MHD 8:30 – 8:45
Rakytovce oproti obchod. stredisku 8:55 – 9:10
Cesta k nemocnici dvor byt. domov č. 21, 23, 27 9:35 – 9:50
Pieninská otočka MHD 10:00 – 10:15
Kráľovohoľská pod obch. stredisko SALVE 10:20 – 10:40
Senická cesta otočka MHD 10:55 – 11:15
Šalkovská cesta parkovisko pri pohostinstve 11:30 – 11:50
Iliašská cesta bývalé potraviny (orient. č. 86) 12:15 – 12:30
Pršianska terasa zast. MHD Mosadzná 12:45 – 12:55
Pršianska terasa oproti zast. MHD Medená 13:00 – 13:10

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM